Rapport ‘Jongens aan het woord’ gepubliceerd in internationaal tijdschrift

Goed nieuws! Het rapport ‘Jongens aan het woord’ is vertaald naar een wetenschappelijk artikel en gepubliceerd in het tijdschrift Child Abuse & Neglect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213424001844 

Het rapport laat zien dat (potentiële) jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting vaak niet praten over slachtofferschap en door hun omgeving niet of nauwelijks worden (h)erkend. Hierdoor krijgen zij niet de hulp en bescherming die ze nodig hebben. Het rapport onderstreept hierin de noodzaak dat het zorg- en ondersteuningsaanbod beter moet gaan aansluit bij hun behoeften, maar ook het belang van bewustwording rondom slachtofferschap bij jongens. Zowel vanuit het perspectief van professionals als van de jongens zelf en hun omgeving. Door jongens zelf aan het woord te laten over seksuele uitbuiting en seksueel geweld, en wat eraan voorafging, is er inzicht verkregen in hun unieke levensverhalen en behoeften. Enorm dankbaar zijn we dat deze jongens wilden bijdragen aan het onderzoek. 

Samen moeten we streven naar meer bewustwording rondom slachtofferschap bij jongens.

Lees hier het rapport: Onderzoek en factsheets: (potentiële) jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting – Fier

Het onderzoek is uitgevoerd door het Consortium Seksuele Uitbuiting Jongens en Jonge Mannen, bestaande uit Koraal, Fier, Expertisecentrum Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie van Lumens Groep, Pretty Women/Best Man en Sterk Huis. Het artikel is geschreven door Gabriëlle Mercera in samenwerking met Frank Noteboom (Directeur Kennis- en innovatiecentrum van Fier), Dr. Chantal Timmermans, Sophie Leijdesorff, Evelyn Heynen en Therese van Amelsvoort.

Deel dit artikel: