chat

Reactie Fier op onderzoek Nationale Ombudsman

Gepubliceerd op 6 juli 2017
Reactie Fier op onderzoek Nationale Ombudsman

Fier pleit voor versoepeling financiële regels voor vrouwen in de opvang

Vrouwen die naar een blijf-van-mijn-lijfhuis vluchten raken verstrikt in bureaucratische regel­geving, waardoor ze vaak financieel in moeilijkheden komen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de Nationale Ombudsman, die onderzoek deed naar aanleiding van signalen van Fier. Fier-directeur Anke van Dijke: ‘We zien grote armoede en schulden bij onze cliënten en dat staat hun herstel enorm in de weg.’ 

In het vandaag verschenen rapport heeft de Nationale Ombudsman in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit een vrouwenopvanglocatie. De aanleiding voor dit rapport was een alarmerende brief die Fier vorig jaar aan de Ombudsman schreef.    

Kwetsbaar
Jaarlijks maken ongeveer 12.000 vrouwen, meestal met kinderen, noodgedwongen gebruik van een opvangplek in een vrouwenopvang. Het is een kwetsbare groep. Deze vrouwen moeten middenin hun crisis lang wachten op bijvoorbeeld een inkomen. Dat gold ook voor Anna.

Anna werd jarenlang door haar man mishandeld, maar toen hij haar op een dag zo toetakelde dat ze dacht dat ze dood ging, besloot ze samen met haar kinderen te vluchten. Ze kwam terecht bij in de Blijf-voorziening van Fier. Anna: ‘We waren zo toe aan rust en veiligheid, maar bij mij werd de spanning in de maanden daarna alleen maar groter.’ Dat had te maken met de financiële problemen die ontstonden. ‘De vaste lasten zoals de huur, gas, water, gemeentelijke heffingen en ziektekostenverzekering liepen gewoon door, terwijl ik de eerste maanden helemaal geen uitkering had’, vertelt Anna. ‘Bovendien kreeg ik geen kinderbijslag, die weigerde mijn man over te maken. Hierdoor liep ik meteen een schuld op. Daar kreeg ik echt enorm veel stress van.’ Om een bijstandsuitkering aan te vragen moest Anna bankafschriften opsturen, maar deze lagen thuis en waren dus onbereikbaar. ‘Dankzij een hulpverlener van Fier lukte dit uiteindelijk, maar het duurde maanden voor alles rond was. En nu? Ik heb inmiddels een eigen huisje en het gaat redelijk goed. Maar ik zit voorlopig nog jaren vast aan een fikse schuld.’

Armoede en schulden
‘De regelgeving houdt er geen rekening mee dat deze vrouwen hals-over-kop vluchten en de bureaucratie die door alle regels ontstaat, werkt in de hand dat vrouwen en kinderen in een situatie van armoede en schulden terechtkomen. Dit belemmert het maken van een nieuwe start,’ zegt Van Dijke. ‘We zijn blij dat de problematiek waar onze cliënten tegenaanlopen serieus wordt genomen. En hopen dat het ministerie van VWS en de VNG de regie nemen in het oplossen van de knelpunten.’

Rapport Nationale Ombudsman 'Vrouwen in de knel'
Terugkijken: uitzending van het NOS nieuws van donderdag 6 juli 2017 
Nieuwsbericht NOS
Artikel Trouw 

 

Gerelateerde artikelen