chat

Onderzoek

Sinds 2010 heeft Fier een eigen onderzoeksgroep, die onderzoek coördineert en de ontwikkeling en uitwisseling van expertise stimuleert. De onderzoeksgroep van Fier is gericht op het opzetten, uitvoeren en coördineren van praktijkgericht onderzoek. De projecten en onderzoeken dienen altijd één, maar vaker meerdere van de volgende doelen:

1) kennis en inzicht verwerven in vraagstukken omtrent geweld in afhankelijkheidsrelaties,
2) evaluatie van het zorgaanbod en/of
3) doorontwikkeling van methodieken, behandelingen of zorgprogramma’s.


Binnen het onderzoek hechten we belang aan gedegen onderzoeksmethodologie en toepasbaarheid van resultaten. Daarom zoekt de onderzoeksgroep bij de ontwikkeling en uitvoer van onderzoek samenwerking met externe onderzoekers en met de praktijkspecialisten van Fier, zoals teamleiders en hulpverleners. Omdat de onderzoeksgroep zich bevindt binnen het breed georiënteerde expertise- en behandelcentrum Fier heeft het een unieke positie bij het verrichten van onderzoek ten opzichte van academische onderzoeksgroepen en andere praktijkcentra. Door een nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verspreiding van expertise op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
 

Lopende onderzoekensprojecten

  • Psychologische impact van mensenhandel: onderzoek gericht op het opdoen van kennis over de psychologische gezondheid van vrouwelijke (binnenlandse en buitenlandse) slachtoffers van seksuele exploitatie (in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Barcelona).
  •  Onzichtbare kinderen: onderzoeksproject gericht op de doorontwikkeling en evaluatie van het zorgprogramma Infant Mental Health (IMH) in de context van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). 

Onderzoeksprojecten afgerond

  • Duurzaamheid Bijzondere Vriendschappen: Evaluatie van een maatjesproject bij Fier.
  • Wie zijn de vrouwen van Rena? Profielschets van (West) Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel.
  • Pilotonderzoek naar een groepsinterventie gericht op het bevorderen van opvoedvertrouwen en sensitiviteit van (jonge) getraumatiseerde moeders en het versterken van de band tussen moeder en kind.
  • Armoede en schulden: project waarbij kennis opgedaan wordt en nieuwe handelingsmogelijkheden ontwikkeld worden gericht op hulpverlening omtrent schulden en armoede in de context van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Meer over het project Armoede en schulden.