chat

Evi - opvang jonge moeders met kind

Moeder & kind-afdeling

Evi

Evi, de jonge moeder & kind-afdeling biedt intensieve begeleiding en behandeling aan (aanstaande) jonge moeders tot en met 23 jaar met hun kind(eren) die thuis of hun relaties geweld ervaren en die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek. 

Aanmeldingen: 088 – 20 80 000

Wat is Evi?
Evi is een 24-uurs opvang waar intensieve begeleiding en behandeling aan (aanstaande) jonge moeders tot en met 23 jaar met hun kind(eren) wordt geboden. Fier richt zich op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). De meeste (aanstaande) moeders die we opvangen hebben te maken met GIA. Naast deze problematiek is er vaak ook sprake van andere complexe problematiek zoals psychiatrische of LVB problematiek wat weer gevolgen heeft voor de zorg voor het ongeboren kind of de baby’s en peuters. Bij veel moeders die bij ons worden geplaatst is er naast bovenstaande problematiek ook vaak sprake van een laatste kans om een uithuisplaatsing te voorkomen. Fier heeft de visie dat waar mogelijk kinderen thuis horen te wonen/ c.q. bij hun ouders te zijn. Het zorgprogramma Evi is er dan ook op gericht om deze moeders een kans te bieden goed te leren zorgen voor zichzelf en voor hun (ongeboren) kindje. Praktisch en emotioneel. In situaties waarbij het onduidelijk is of een kind en de moeder samen kunnen blijven, werken we intensief samen met Veilig Thuis en de moedersom overwogen keuzes met elkaar te maken. 

Zorgprogramma Evi 
Het zorgprogramma Evi gaat uit van een betrokken, veilig en gestructureerd pedagogisch basisklimaat voor moeder en kind. Naast de dagbesteding zoals school/werk, volgen de jonge moeders (individuele of groeps) behandeling gerelateerd aan de vastgestelde classificatie en leermodules gericht op hun eigen ontwikkeling, hun ontwikkeling binnen het moederschap en gericht op de ouder kind-relatie. Voorbeelden van behandelingen en groepen zijn: zijn: psycho educatie trauma (PEG), VERS/ERT, hechtings- bevorderende therapie en schematherapie. Voorbeelden van leermodulen zijn: opvoeding, de belevingswereld van mijn kind, psycho educatie zwangerschap, mijn kind in het 1e jaar, weerbaarheid.
Wanneer de moeders het dagprogramma volgen, kunnen zij hun baby’s/jonge kinderen naar de gespecialiseerde crèche brengen voor opvang en observatie van hun kind.
Er is een systeemtherapeut aan het team verbonden die zich richt op het huidige netwerk en onderzoekt wie mogelijk betrokken kan worden voor moeder en haar kind(eren). Daarnaast wordt er waar mogelijk met de vader of andere medeopvoeders van het kind gewerkt.

De hoofdbehandelaar, gespecialiseerd in Infant Mental Health (IMH) verbonden aan Evi biedt individuele behandeling gericht op de ouder-kind relatie als gevolg van meegemaakt geweld, onverwerkte rouw en trauma. De hoofdbehandelaar geeft samen met de allround hulpverlener de hechting bevorderende groep voor moeder en kind. Het zorgprogramma heeft tot doel de jonge moeders bewust maken van hun opvoedtaken, de conflicten hiervan met hun eigen ontwikkeling hanteerbaar te maken en hen toerusten op een stabielere toekomst. In de laatste fase van de behandeling ligt de aandacht bij het voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke bestaan met hun kind. Waarbij naast de praktisch zaken ook aandacht is voor scholing en werk en het invulling geven aan vrije tijd en ‘gezonde’ relaties. 

Hoe ziet de afdeling er uit? 
De afdeling bestaat uit 8 units bestaande uit een huiskamer met keukenblok, badkamer (met toilet en douche) en 1 slaapkamer waar moeder en kind samen slapen. Daarnaast zijn er nog een aantal units met huiskamer, keukenblok en slaapgelegenheid in een ruimte waarbij de sanitaire voorzieningen gedeeld worden met een buurvrouw. Iedere moeder heeft een eigen unit. 
Verder beschikt de afdeling over een gezamenlijke huiskamer en is er een wasmachine en droger voor gezamenlijk gebruik.
Op het terrein is een boerderij met dieren en er is speelgelegenheid voor de kinderen van diverse leeftijden. 

Duur Evi 
Wij gaan er van uit dat een jonge moeder gemiddeld een jaar de tijd nodig heeft voordat zij een volgende stap richting zelfstandigheid kan zetten. Omdat elke situatie van een jonge moeder anders is en andere mogelijkheden heeft zal ook met ieder afzonderlijk gekeken worden hoe hun behandel traject er uit zal zien. 

Indicaties om op Evi te komen
•    Aanstaande jonge moeders (vanaf 20 weken zwangerschap) en jonge moeders met hun kind(eren) waarbij naast GIA sprake is van complexe problematiek zoals bijvoorbeeld trauma gerelateerde problematiek.
•    Moeders tot en met 23 jaar en hun kind(eren) 
•    Verplichte deelname aan het dagprogramma.
•    Een zorgmelding voor moeder en kind bij Veilig Thuis of een al betrokken gezinsvoogd. 

Contra- indicaties: 
•    Psychiatrische problematiek die uitsluit dat de moeder kan deelnemen aan leergroepen en behandelingen.
•    Verslavingsproblematiek die uitsluit dat de moeder kan deelnemen.
•    Aanstaande moeders bij wie het vooraf duidelijk is dat het kind niet bij de moeder blijft.

Aanmelding en financiering 
Aanstaande) jonge moeders kunnen zich zelf aanmelden of dit kan door een begeleider/verzorger via onze afdeling advies en aanmelding. Wanneer blijkt dat de jonge moeder geschikt zou zijn voor Evi wordt er een afspraak gepland voor een intake met de teamleider en hoofdbehandelaar.
Op grond van de intake wordt besloten of cliënt opgenomen kan worden in Evi.
M.b.t. de financiering is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor de al geboren kinderen is ook een verwijsbrief van de huisarts nodig.