chat

Rena - opvang anderstalige moeders en slachtoffers mensenhandel

Rena - vrede

Bij Rena worden kwetsbare anderstalige (aanstaande) moeders  opgevangen en behandeld waarbij sprake is van kinder/mensenhandel en/of andere vormen van uitbuiting. Vaak is er sprake van mensenhandel en/of moderne slavernij en zijn ze vroegkinderlijk en chronisch getraumatiseerd. Veel vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en/of moderne slavernij zijn vaak jong en hun sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn meestal verre van ideaal, ze zijn al dan niet gepland zwanger of hebben een kind; mogelijk uit een gewelddadige relatie. Een aanzienlijk deel van de kinderen is geboren vanuit een gedwongen seksueel contact.

Gecompliceerd moederschap
Een aantal factoren maakt het moederschap gecompliceerd: trauma, een onzekere verblijfsstatus, de vader van het kind is afwezig of onbekend en een gebrek aan rolmodellen. Op de groep is sprake van grote diversiteit met betrekking tot land van herkomst en geloofsovertuiging.
Wat opvalt bij deze doelgroep is dat ze in het land van herkomst zich al in een zeer kwetsbare situatie bevonden. Ouders die overleden of verdwenen zijn, familie die vermoord is, kinderen die zoek zijn geraakt, verkrachtingen, extreme armoede, gedwongen uithuwelijking, verstoting, genitale verminking of in opdracht van de familie naar een ‘rijk’ land gestuurd.  De vrouwen die worden opgenomen, zijn allemaal kwetsbaar door hun verleden; er waren meestal meer risicofactoren dan beschermde factoren. Zij hebben dan ook meestal een behoorlijke achterstand wat betreft het bieden van gezonde opvoedingsvaardigheden waardoor de baby’s/kinderen stagneren in hun ontwikkeling. Daarbij speelt dat voor een aanzienlijk deel van de vrouwen geldt dat zij constant in onzekerheid verkeren wat betreft hun verblijf in Nederland. 

Kortom Rena richt zich op de begeleiding en behandeling van kinderen en hun anderstalige moeder (en de relatie van en tussen beide) die zijn vastgelopen doordat ze ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt die ze onvoldoende zelf kunnen verwerken of hebben verwerkt en/of waarbij de ontwikkeling van de (kleine) kinderen hierdoor bedreigd wordt of kan worden. Rena heeft de opdracht het doorbreken van de intergenerationele overdracht en veerkracht bij moeders en hun kinderen te vergroten.