chat

Ontdek Fier

Landelijk expertise- en behandelcentrum | loverboyproblematiek | eergerelateerd geweld | mensenhandel | kindermishandeling | huiselijk geweld | seksueel geweld | (vroegkinderlijk) trauma 

Over Fier

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier is erkend zorgaanbieder op diverse terreinen. 

Wij bieden opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en zijn gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. We werken intensief samen met gespecialiseerde diensten van politie en OM, zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB). Binnen de Veilige Veste bieden wij een uniek veiligheidsniveau voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen.

Missie & visie
Locaties en aanbod
Organogram, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht
Jaarverslag
Erkenningen
Kwaliteit
Governance code
ANBI informatie
Fondsenwerving
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
Multi Disciplinaire Aanpak ++

Domeinoverstijgend en doorlopende lijn
We doen wat nodig is, los van domeinen of sectoren. Wij bieden doorlopende zorg. Als een kind 18 wordt, is dat nooit een reden om de zorg te beëindigen. De complexe problematiek van deze kinderen, jongeren en volwassenen beperkt zich niet tot een domein of sector. Interventies moeten geïntegreerd en domeinoverstijgend zijn (o.a. zorg-, onderwijs- en veiligheidsdomein). 

De wereld als uitgangspunt
Als expertisecentrum speelt Fier in op ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. We bestrijden geen incidenten, maar kiezen voor een structurele en directe aanpak. De wereld is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er in die wereld? Welke problematiek speelt er? Wat hebben slachtoffers, plegers en getuigen van geweld nodig? Deze benadering vraagt een continu actief en dynamisch proces. We stellen onszelf steeds opnieuw de vraag: doen we de juiste dingen en doen we deze dingen goed genoeg? Door te zien, te ervaren en te behandelen krijgen we steeds meer zicht op wat nodig is.

Geïnspireerd door duurzaamheid
Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen. Een concreet voorbeeld? Onze Veilige Veste is een bijna energieneutraal pand. Duurzaamheid gaat natuurlijk verder dan duurzame bouw.  We investeren ook in duurzame zorg; zorg die werkelijk verschil maakt en effectief is op lange termijn. Lees meer.

Locaties en aanbod
Locaties en aanbod
Werken bij Fier
Werken bij Fier
Fier Academy
Fier Academy

Magazines

Fier op de kaart

Leeuwarden:

Leeuwarden
Opvang en behandeling
24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta, Rena, Evi, Reza, Gaja, Zahir, Blijf en Ravi.
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties o.a. traumabehandeling.
Meer informatie en contact

CSG Friesland
Centrum Seksueel Geweld Friesland, opgericht door Fier en Medisch Centrum Leeuwarden.
Meer informatie en contact

MDA++ 
Samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling, MDA++ biedt een intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde én integrale aanpak. Het samenwerkingsverband bestaat naast Fier uit Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Medisch Centrum Leeuwarden, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland en het Centrum Seksueel Geweld. 
 

Groningen
Behandeling
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Rotterdam-Rijnmond
Opvang en behandeling
24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Gaja
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
Lobby, onderzoek, publicaties en projecten in de strijd tegen kinderhandel en mensenhandel.
Meer informatie en contact

Rotterdam-Rijnmond
Opvang en behandeling
24- uurs opvang- en behandelvoorzieningen Asja, Metta en Gaja
Ambulante hulp: diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen bij klachten die voortkomen uit geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Meer informatie en contact

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)
Lobby, onderzoek, publicaties en projecten in de strijd tegen kinderhandel en mensenhandel.
Meer informatie en contact