Over Fier

Op deze pagina vind je alles wat je wil weten over Fier als organisatie.

Fier is het expertisecentrum voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft (gehad). Dat zijn we niet zomaar geworden. Door doorlopend wat we doen aan te passen op wat we zien, zijn we gegroeid van een organisatie die hulp bood aan vrouwen en kinderen tot een landelijk centrum. Altijd met hetzelfde uitgangspunt: de mens staat centraal. Hoe dat ging kun je lezen op deze pagina.

Fier is een erkend goed doel, lees ook ons CBF-Erkenningspaspoort

De holistische visie van Fier

Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om er bovenop te komen? De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen hebben wel een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats mens. Bij Fier stellen we die mens centraal.

De focus in onze behandelingen ligt op de toekomst, op ambities en dromen. Vanuit onze visie willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten, werken of vrijwilligerswerk doen.

Daarnaast zorgen we voor een goede en warme plek om te leven, zodat de basis goed is en je daarop kan terugvallen. Als laatste zorgen we voor de specialistische behandeling die je nodig hebt.

Ambitienota

Onze missie en visie hebben we omgezet in een ambitie voor de komende jaren. De belangrijkste punten van die ambitie benoemen we hierna. Benieuwd naar meer punten of meer informatie? Dan kun je onze ambitienota (pdf) lezen.

Geschiedenis van Fier

Groep mensen Fier

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld door iemand die dicht bij ze staat direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) en plegers van het geweld. Van 0 tot 99 jaar. Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en leidend zijn als het gaat om agendasetting, innovaties, professionalisering en onderzoek op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Fier is altijd in beweging. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en manieren om onze doelgroep te kunnen helpen. Daardoor zijn we in de afgelopen jaren gegroeid tot het expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden een breed scala aan hulpverlening: van voorlichting tot aan derdelijnszorg. Altijd met de focus op bescherming, behandeling en het werken aan de toekomst van onze cliënten.

1978 - 1998: verschillende soorten zorg

Oorspronkelijk is Fier in 1978 gestart als Vrouwenopvang Fryslân. Deze opvang ving destijds alleen vrouwen en kinderen op die vanwege de onveilige thuissituatie, veelal door huiselijk geweld, niet meer thuis konden wonen: het blijf-van-mijn-lijfhuis. We kregen ook te maken met meisjes die slachtoffer waren van seksuele uitbuiting. Zij hadden andere zorg nodig dan de slachtoffers van huiselijk geweld die werden opgevangen en dus werd in 1998 gestart met project Asja.

Asja is erkend als landelijk gespecialiseerd zorgaanbod.

De naam Fier betekent trots in het Fries. Dat is de basis van wat we onze cliënten mee willen geven; dat je weer trots kunt zijn op jezelf.

1998 - 2007: meer dan een opvang

We zagen in het blijf-van-mijn-lijfhuis regelmatig dat vrouwen en kinderen opnieuw in de opvang terechtkwamen. Het huiselijk geweld ging door. In samenwerking met de GGZ hebben wij toen onderzoek gedaan. Wat bleek: negentig procent van onze cliënten had geestelijke gezondheidsproblemen. Dit betekende dat er naast opvang ook behandeling nodig was. Er werd een behandelcentrum ingericht. Door alle veranderingen binnen de organisatie dekte de naam Vrouwenopvang het zorgaanbod niet meer. Dit leidde er toe dat in januari 2007 de naam van de organisatie veranderd werd in Fier Fryslân.

2007 - nu: van Fier Fryslân naar Fier

In 2012 heeft de vestiging van Fier in Leeuwarden een nieuw onderkomen gekregen: de Veilige Veste. Fier heeft een tweede Veilige Veste in Rotterdam Rijnmond in Capelle aan den IJssel voor residentiële (klinische) zorg en ambulante zorg sinds 2021. Hier is ook het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel gevestigd, dat in 2011 werd opgericht. In 2015 werd ons Landelijk Steunpunt Extremisme opgericht, wat in de omgeving Utrecht zit. Omdat we hulp bieden aan mensen in het hele land is de naam van de organisatie veranderd in Fier.

Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.

Meer over Fier

Organisatie

Hoe ziet Fier eruit op organisatieniveau?

Zorgkwaliteit

Hoe zorgen wij ervoor dat we de beste zorg kunnen leveren?

Duurzaamheid

Zorgen voor de aarde, maar ook voor onze cliënten en medewerkers.

Nieuws

Blijf op de hoogte.

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.