chat

Aanbod van Fier

Wat bieden we?

Fier biedt verschillende vormen van hulp en advies voor mensen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hieronder staat een overzicht van ons aanbod.

Landelijke functies

 • Landelijk Transitie Arrangement Jeugd (LTA)
 • Specialistische Vrouwenopvang (18-30 jaar)
 • Beschermd Wonen (Landelijke functie vanaf 2022)
 • Advies en consult op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
 • Specialistische GGZ (derdelijnsfunctie, vangnetfunctie)

Jeugdhulp

 • Jeugd- en Opvoedhulp (ambulant en residentieel; hoogspecialistisch en specialistisch)
 • Jeugd-GGZ (specialistische GGZ; ambulant en klinische opnames)

GGZ

 • Specialistische GGZ (voor volwassenen; ambulant en klinische opnames)
 • Intensieve Traumabehandeling (ITB) (ambulant en klinisch)

WMO

 • Crisis en spoed bij geweld in afhankelijkheidsrelatie
 • Huisverbod
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Vrouwenopvang
 • Ambulante begeleiding
 • Beschermd Wonen

WLZ

 • Zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (ambulant, VPT en Beschermd Wonen)

Onderwijs en participatie

 • Traumasensitief onderwijs (i.s.m. het onderwijs)
 • Maatschappelijke participatie
 • Sociale leerbedrijven

Overig

 • Landelijk Steunpunt Extremisme
 • Zorg in het kader van de Regeling Ziektekosten Asielzoekers (volwassenen; ambulant, klinische opnames en Beschermd Wonen)
 • Chatfunctie Chat met Fier

Fier is HKZ-gecertificeerd voor de GGZ, Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.