chat

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

In de strijd tegen mensenhandel heeft Fier het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) opgericht. Met het CKM zetten we nationaal en internationaal in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers. Er wordt gewerkt aan een grotere bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder professionals. In het CKM bundelen professionals van verschillende instanties hun kennis en krachten, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter gevoerd kan worden. Voor slachtoffers betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling. Maar ook: een effectievere opsporing van plegers.

Wat doet het CKM

Meer informatie: www.hetckm.nl