Duurzaamheid

Niet alleen goed zorgen voor de aarde, maar ook voor onze cliënten en medewerkers.

Voor Fier is duurzaamheid een richtinggevend thema, omdat we het goede voorbeeld willen geven aan onze cliënten. Daarom stelt Fier duurzaamheid in alle facetten centraal. Duurzaamheid voor Fier is namelijk meer dan onze ecologische voetafdruk; zo werken we ook aan duurzame zorg voor onze cliënten en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Moeder en kind lopen in het bos

Duurzaam beleid

We kunnen en willen de zorg niet los zien van maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Als zorgaanbieder staan we middenin de samenleving, middenin de wereld. Daarin willen we het goede voorbeeld geven. Een groep enthousiastelingen, medewerkers van Fier, heeft het daarom op zich genomen om het thema duurzaamheid op verschillende wijzen door te voeren in Fier als organisatie.

Het doel van ons zorgconcept: bijdragen aan een ‘optimale kwaliteit van leven’. Dit vraagt om een holistische werkwijze. We zetten niet alleen in op het goed zorgen voor de aarde, maar ook in hoe we kijken naar onze zorgprogramma’s en onze medewerkers.

Fier en haar sociale ondernemingen voldoen daarmee aan een aantal Sustainable Development Goals. Deze doelen zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

1. Duurzame zorg voor cliënten

We laten aan onze cliënten laten zien hoe zij duurzame keuzes kunnen maken. Er zijn cliënten bij Fier die dit misschien nog nooit hebben meegekregen. We nemen onze verantwoordelijkheid in de opvoedfunctie die we hebben naar onze cliënten toe en moeten daarom als organisatie én als medewerkers het goede voorbeeld kunnen geven.

Daarnaast staat de sociale impact die Fier heeft op het gebied van duurzaamheid hoog in het vaandel. Binnen onze zorgprogramma’s zetten we daarop in: de mens staat centraal bij Fier. We kijken niet alleen naar de gevolgen van geweld bij cliënten, maar ook naar hun toekomstperspectief. We helpen cliënten op alle gebieden in hun leven er weer bovenop, van traumabehandeling tot het opdoen van werkervaring en het creëren van gezonde contacten. Zo zorgen we ervoor dat cliënten op eigen benen hun leven weer kunnen oppakken.

Duurzaamheid voor Fier is: zuinig zijn op jezelf, zuinig zijn op de mensen om je heen en zuinig zijn op de plek waar je leeft.

2. Duurzame inzetbaarheid medewerkers

De effectiviteit van Fier valt en staat met de medewerkers. Als de medewerkers niet lekker in hun vel zitten, geen prettige werkomgeving hebben of stagneren in hun ontwikkeling, stagneert de organisatie daardoor ook. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is het essentieel om duurzaam om te gaan met onze medewerkers, ook bekend als de sociale voetafdruk.

Dit doen we onder andere door in te zetten op persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel van een intern en extern scholingsprogramma en en persoonlijk opleidingsbudget. Fier stimuleert daarnaast de fysieke gezondheid van medewerkers door gratis fruit, een fietsplan en belastingvoordeel op een sport abonnement te bieden.

3. Duurzame zorg voor natuur en omgeving

Fier doet haar best om cliënten naar een omgeving te leiden waar zij een goed leven kunnen hebben. Daarom moeten we ook zorgdragen voor deze omgeving. Wij zorgen zo goed mogelijk voor de natuur en omgeving waar Fier zich bevindt en stimuleren medewerkers en cliënten om hetzelfde te doen. 

Veilige Vestes

Revolutionair aan de Veilige Veste is dat dit het eerste grootschalige kantoorgebouw in Nederland is dat volgens passiefhuis-concept is gerenoveerd. Passiefhuis is een norm voor energiezuinigheid van gebouwen, waarmee de ecologische voetafdruk geminimaliseerd wordt. KAW-architecten nam deze uitdaging aan. Door de Veilige Veste in te pakken bevindt de constructie zich nu achter een dikke laag isolatie. Dankzij optimale isolatie, tochtpreventie en minimaal gebruik van zeer energie-efficiënte installaties, gebruikt de Veilige Veste bijzonder weinig energie, zowel in Leeuwarden als in Rotterdam-Rijnmond.

De Fiere tuin

Naast de Veilige Veste in Leeuwarden ligt de Fiere tuin: een ecologische tuin vol inheemse planten, vogelzang, schelpenpaadjes en fijne zithoekjes. De vogelvriendelijke tuin is per definitie een duurzame, milieuvriendelijke, waarin inheemse planten en dieren een natuurlijke harmonie kunnen vormen. In het onderhoud sturen we op vergroting van de biodiversiteit en laten we ruimte voor de spontane en natuurlijke processen.

Wat een tuin met de missie van Fier te maken heeft? Bij Fier willen we onze cliënten de best mogelijke zorg bieden in een inspirerende en veilige omgeving. Zo maakten we de Veilige Veste: niet verstopt, niet verborgen, geen geheim adres, maar Fier rechtop in het landschap. Zo is de Fiere tuin ook deel geworden van die mooie inspirerende plek waar onze cliënten mogen opbloeien en werken aan een geweldige toekomst.

Andere duurzame initiatieven

We doen natuurlijk nog veel meer aan duurzaamheid dan wat hierboven staat. Naast de duurzame keuzes die we iedere dag voor Fier maken, is zelfs een van onze sociale ondernemingen volledig op duurzaamheid gestoeld.

Fier en de sociale onderneming van Fier – het L.A.P. Atelier – staan op de website van Fairtrade Gemeenten genoemd als twee van de 24 Fairtrade Maatschappelijke organisaties in de gemeente Leeuwarden.

Daarnaast is het L.A.P. Atelier benoemd tot Lokale Held 2022 door de gemeente Leeuwarden. Het L.A.P. Atelier zet zich op meerdere vlakken in voor de Sustainable Development Goals.

Fier wekt een deel van zijn elektriciteit zelf op door middel van een groot aantal zonnepanelen en twee warmtekrachtkoppelingen. De rest koopt Fier duurzaam in door middel van groene stroom met Garanties van Oorsprong, zodat het controleerbaar is dat de stroom echt groen wordt opgewekt.

Fier zet zich in op hergebruik van materialen. Zo richten we appartementen voor cliënten in met nog mooi bruikbaar meubilair van de weggeefhoek; krijgen gebruikte tapijttegels een nieuw leven via Opnieuw! Vloeren; en worden goede meubelstukken niet afgedankt, maar laten we herstofferen.

Fier stimuleert het gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Daarnaast kunnen de medewerkers gebruik maken van (elektrische) fietsen voor stadsverkeer in Leeuwarden. We hebben tien laadpalen voor elektrische auto’s gerealiseerd en hebben vier leenauto’s vervangen door elektrische varianten.

#wijzijnfier

Lees de inspirerende verhalen van onze cliënten, medewerkers én mensen die nauw verbonden zijn aan onze missie.

Meest recent:

Het verhaal van John

‘Ik vroeg mijn mentor op de groep bij Fier hoe ik het beste een interview met een agent kon regelen en hij zei: “Je kan na school gewoon een keer langsgaan bij de politie.” Dus dat deed ik, en toen ik na een tijdje teruggebeld werd, zeiden ze dat ik wel meekon naar zo’n pand. Hoe vaak maak je dat mee? Echt geweldig!’

Lees verder »