chat

Erkenningen

- Preventie, deskundigheidsbevordering en niet-geïndiceerde (crisis)zorg
- Jeugd- en Opvoedhulp (ambulant en residentieel)
- Jeugd-GGZ (specialistische GGZ; ambulant en klinische opnames)
- Specialistische GGZ (voor volwassenen; ambulant en klinische opnames)
- Vrouwenopvang (WMO)
- Zorg in het kader van het Sociaal Domein (ambulant en Beschermd Wonen)
- Zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (ambulant, VPT en Beschermd Wonen)
- Forensische zorg (ambulant)
- Zorg in het kader van de Regeling Ziektekosten Asielzoekers (jeugd en volwassenen; ambulant, klinische opnames en Beschermd Wonen)
- Specialistische landelijke opvang- en behandelfuncties voor minderjarigen en volwassenen (residentieel en klinische opnames)
- Landelijke deradicaliseringsprojecten
- Traumasensitief onderwijs (i.s.m. het onderwijs)
- Maatschappelijke participatie

Fier is HKZ-gecertificeerd voor de GGZ, Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail