chat

Fondsenwerving

Fier beschikt over een fondsenwervingsstrategie voor de gehele organisatie over de jaren 2018 - 2021.  Deze strategie bestaat uit de onderdelen: (i) zorggelden, (ii) projectsubsidies overheid/fondsen, (iii) bedrijven en banken en (iv) donateurs en vrijwilligers. 
 
Op het gebied van zorggelden heeft Fier duurzame subsidieovereenkomsten en contracten. Daarmee biedt de organisatie hulp aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder Nederlandse en buitenlandse slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Fier werkt samen met meerdere subsidieverstrekkers waardoor de organisatie niet afhankelijk is van één geldstroom op het terrein van zorggelden.
 
Projectsubsidies en externe subsidies vormen een belangrijke inkomstenbron voor Fier. De strategie is dat werknemers uit alle gelederen van de organisatie kansen herkennen inzake fondsenwerving. Deze kansen worden doorgezet naar onze fondsenwervers die in combinatie met experts fondsen/subsidieverstrekkers aanschrijven. Daarnaast onderhoudt Fier duurzame relaties met verschillende fondsen en subsidieverstrekkers. Fier richt zich momenteel ook op internationale en Europese subsidies. 
 
De komende jaren zet Fier actief in op bedrijven en banken . Deze instanties kunnen een grote rol spelen in het beschermen van slachtoffers van seksuele uitbuiting en geweld. Hierin zijn de eerste stappen gezet; er zijn duurzame relaties opgebouwd met ING, Rabobank, Microsoft en Douwe Egberts.
 
Fier zet momenteel minder in op donateurs (en legaten). Er is een aantal kleine campagnes gevoerd richting donateurs om deze markt te verkennen. Wel wordt er geïnvesteerd in vrijwilligers; er zijn meer dan honderd vrijwilligers die zich actief inzetten voor Fier.