chat

Governance code

Fier hanteert de Governance Code voor de zorg. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt Fier zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector: