chat

Missie en visie

Missie

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. 

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) en plegers van geweld. Bij Fier werken we met onze clienten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst. 

Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en leidend zijn als het gaat om agendasetting, innovaties, professionalisering en onderzoek op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Holistische visie

Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om in je kracht te komen? Dat is waarin we onze hulp nog verder willen ontwikkelen. De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen hebben wel een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats mens. Bij Fier stellen we die mens centraal. Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. We vragen onze clienten 'Waar ben je goed in?', 'Waar word je blij van?' en 'Wat is je droom?'. Die vragen zijn minstens zo belangrijk als de vraag 'Wat is er aan de hand?'. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht aan klachten en problemen.

Vanuit onze holistische visie willen we dat onze clienten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen, 'gewoon' naar school gaan, sporten, werken of vrijwilligerswerk doen. Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma's waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geintegreerd zijn en elkaar versterken.

 

Fier gaat verder

Wil je meer weten over de missie, visie en werkwijze van Fier? Lees dan onze strategienota's.
Strategienota 2018-2021: Fier gaat verder
Strategienota 2021-2023: Fier staat & gaat