chat

Organisatie

Organogram

Raad van Bestuur:
Mevr. L.E. Terpstra – Voorzitter Raad van Bestuur
Mevr. S. van Dijke – Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht:
Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma – Voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. J. van der Kamp – Lid Raad van Toezicht
Mevr. E.J. Finnema – Lid Raad van Toezicht
Dhr. W. Kleinhuis – Lid Raad van Toezicht
Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens – Lid Raad van Toezicht
Dhr. M.J.J.M. Malmberg – Lid Raad van Toezicht
raadvantoezicht[at]fier.nl

Remuneratiecommissie: Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens en Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma
Auditcommissie: Mevr. J. van der Kamp en Dhr. W. Kleinhuis
Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Dhr. M.J.J.M. Malmberg en Mevr. E.J. Finnema
 

Documentatie

Fier - Visie op toezicht [pdf]
Fier - Declaratiereglement Raad van Bestuur [pdf]
Fier - Declaratiereglement Raad van Toezicht [pdf]
Fier - Reglement Raad van Toezicht [pdf]
Fier - Reglement Raad van Bestuur [pdf]
Fier - Afschrift akte van statutenwijziging Stichting Fier [pdf]