chat

Organisatie

Organogram

Raad van Bestuur:
Mevr. L.E. Terpstra – Voorzitter Raad van Bestuur
Mevr. S. van Dijke – Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht:
Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma – Voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. E.J. Finnema – Lid Raad van Toezicht
Dhr. W. Kleinhuis – Lid Raad van Toezicht
Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens – Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Dhr. T. Malmberg – Lid Raad van Toezicht
Mevr. J. J. Tiemersma – Lid Raad van Toezicht


Remuneratiecommissie: Mevr. M.A.J. Jager-Wöltgens en Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma
Auditcommissie: Mevr. J. Tiemersma en Dhr. W. Kleinhuis
Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Dhr. T. Malmberg en Mevr. E.J. Finnema
 

Nevenfuncties Raad van Bestuur

Linda Terpstra 
• Voorzitter bestuur Stichting Feduca (dienstverlening voor uitvoerende kunst)
• Lid stuurgroep Landelijk Centrum Seksueel Geweld
• Vrijwilligerswerk op Aruba t.b.v. de minister van Sociale Zaken, Casa Cuna Progreso en MDA in samenwerking met Cede, Family Justice Centre en Bureau Sostemi 

Anke van Dijke
• Lid Raad van Advies Windesheim Lectoraat Jeugd

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

R.M. van Erp-Bruinsma
• Lid bestuur Economic Board Utrecht
• Vicevoorzitter  Raad van Toezicht Zuid Oost Zorg Drachten
• Lid Commissie Certificering Voorwaarden register Certified Boardmember
• Lid Rabobank Drachten Noordoost Friesland

E.J. Finnema
Hoofdfunctie:
• Hoofd sectie verplegingswetenschap UMCG, lector verpleegkunde en educatie Hanzehogeschool en lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd NHL Hogeschool

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht IJsselheem tot 1 januari 2020
• Lid Raad van Toezicht van Boeijen

W. Kleinhuis
Hoofdfunctie:
Directeur Veiligheidsregio Fryslân

M.A.J. Jager-Wöltgens
Hoofdfunctie:
• Lid Dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân (tot 7 mei 2019)

Nevenfuncties:
• Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland
• Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Liante
• Voorzitter programmaraad NVTZ

J. Tiemersma
Nevenfuncties:
• Bestuurlijke en overige nevenfuncties

Huidige functies:
• Lid Comité van Aanbeveling Groningen Verwelkomt (2019(
• Bestuursvoorzitter Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland (2019)
• Ambassadeur Atria en landelijk Aletta Jacobs Fonds (2019)
• Jurylid Groningse Diversiteitsprijs (2018)
• Lid Klankbordgroep MKB@Work Lectoraat Arbeidsmarktbeleid Hanzehogeschool (2017)
• Lid Comité van Aanbeveling Impact Noord voor VNO-NCW Noord (2017)
• Lid Matchgroep Ondernemers – Maatschappelijke organisaties Groninger Uitdaging (2016)
• Lid Commissie Integrale Afweging Cultuurraad Eindhoven (2016)
• Lid Comité van Aanbeveling Smart Mobility (2016)
• Lid Raad van Commissarissen/auditcommissie en tevens huurderscommissaris  Woningcorporatie Nijestee (2015) 

T. Malmberg
Hoofdfunctie:
• Eigenaar Malmberg Consult

Nevenfuncties:
• Voorzitter Bestuur Stichting Urgente Noden (SUN) tot mei 2019
• Lid Raad van Toezicht Surplus 
• Lid Raad van Toezicht Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 
• Voorzitter Raad van Toezicht van Eigen Kracht Centrale (EKC) en qq lid van de Raad van Toezicht van Kringwijs tot 31-12-2019
• Voorzitter van de Raad van Toezicht van Sezo tot 31-12-2019

Documentatie

Fier - Visie op toezicht [pdf]
Fier - Declaratiereglement Raad van Bestuur [pdf]
Fier - Declaratiereglement Raad van Toezicht [pdf]
Fier - Reglement Raad van Toezicht [pdf]
Fier - Reglement Raad van Bestuur [pdf]
Fier - Afschrift akte van statutenwijziging Stichting Fier [pdf]