chat

Organisatie

Organogram Fier

Raad van Bestuur:
Mevr. L.E. Terpstra – Voorzitter Raad van Bestuur
Mevr. S. van Dijke – Lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht:
Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma – Voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. E.J. Finnema – Lid Raad van Toezicht
Dhr. T. Malmberg – Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Mevr. J. J. Tiemersma – Lid Raad van Toezicht
Dhr. J.G. Bonnema – Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commissie
Mevr. P.M. Zorko – Lid Raad van Toezicht en lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid


Remuneratiecommissie: Dhr. T. Malmberg en Mevr. R.M. van Erp-Bruinsma
Auditcommissie: Mevr. J. Tiemersma en Dhr. J.G. Bonnema
Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Mevr. P.M. Zorko en Mevr. E.J. Finnema
 

Nevenfuncties Raad van Bestuur

Linda Terpstra 
• Voorzitter bestuur Stichting Feduca (dienstverlening voor uitvoerende kunst)
• Lid stuurgroep Landelijk Centrum Seksueel Geweld
• Vrijwilligerswerk op Aruba t.b.v. de minister van Sociale Zaken, Casa Cuna Progreso en MDA in samenwerking met Cede, Family Justice Centre en Bureau Sostemi 

Anke van Dijke
• Lid Raad van Advies Windesheim Lectoraat Jeugd

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

R.M. van Erp-Bruinsma
• Lid bestuur Economic Board Utrecht t/m 22 december 2020
• Vicevoorzitter  Raad van Toezicht Zuid Oost Zorg Drachten
• Lid Commissie Certificering Voorwaarden register Certified Boardmember
• Lid Rabobank Drachten Noordoost Friesland

J. Tiemersma
Hoofdfunctie:
• Directeur Personal-Too

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissarissen Nijestee
• Lid Algemeen Bestuur VNONCW
• Lid Algemeen Bestuur VNONCW-MKB Noord
• Voorzitter Bestuur Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland

J.G. Bonnema
Hoofdfunctie:
• Manager finance & controle bij Empatec

Nevenfunctie:
• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commissie

P.M. Zorko
Hoofdfunctie:
• Plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat

Nevenfunctie:
• Lid Raad van Toezicht en lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

T. Malmberg
Hoofdfunctie:
• Eigenaar Malmberg Consult

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Surplus tot 1 september 2020 
• Lid Raad van Toezicht Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg tot 1 februari 2021

E. Finnema
Hoofdfunctie:
• Hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs UMCG, lector verpleegkunde en educatie Hanzehogeschool en lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd NHL Hogeschool

Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht van Boeijen

Documentatie

Fier - Visie op toezicht [pdf]
Fier - Declaratiereglement Raad van Bestuur [pdf]
Fier - Declaratiereglement Raad van Toezicht [pdf]
Fier - Reglement Raad van Toezicht [pdf]
Fier - Reglement Raad van Bestuur [pdf]
Fier - Afschrift akte van statutenwijziging Stichting Fier [pdf]