Organisatie

Hier vertellen we meer over Fier als organisatie, het financieel beleid van Fier en zijn de jaarverslagen te vinden.

Op deze pagina kun je informatie vinden over hoe de organisatie van Fier eruit ziet. We willen op deze manier laten zien dat Fier een professionele organisatie is en wat de structuur van Fier als stichting is. Ook vertellen we meer over het financieel beleid van Fier, de ANBI-status en kun je de jaarverslagen vinden.

Organisatiestructuur

Fier heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Toezicht (RvT) en de RvB werken nauw met elkaar samen. De RvT van Fier bestaat uit zes toezichthouders. De leden van de RvT scholen zich periodiek en hechten veel waarde aan permanente educatie.

Daarnaast adviseren de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Klachtencommissies, vertrouwenspersonen en praktijkopleiders de RvB.

Raden en Commissies

Mevr. S. van Dijke – Raad van Bestuur

Mevr. J.J. Tiemersma – voorzitter
Mevr. P.M. Zorko – vicevoorzitter
Dhr. M.R. Daniel – lid
Dhr. J.G. Bonnema – lid
Dhr. A.F. Nicolai – lid

Remuneratiecommissie: Mevr. P.M. Zorko en Mevr. J.J. Tiemersma
Auditcommissie: Dhr. J.G. Bonnema en Dhr. A.F. Nicolai
Commissie Kwaliteit en Veiligheid: Dhr. M.R. Daniel en Mevr. P.M. Zorko

Organogram Fier

Financieel beleid

Fier hanteert een helder, transparant en duidelijk financieel beleid. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk middelen naar de zorg gaan, dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan en dat er niet meer betaald wordt dan noodzakelijk.

We zijn ons bewust dat we voornamelijk met maatschappelijk geld gefinancierd worden en daarom gaan we binnen Fier met het geld om alsof het ons eigen geld is. We zorgen voor lage vaste lasten en blijven zoeken naar mogelijkheden voor externe financiering (bijvoorbeeld subsidies of bijdragen vanuit fondsen). De te maken kosten komen voort uit weloverwogen beslissingen.

ANBI-status

Fier is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan projecten en activiteiten van Fier.

Daarnaast zijn wij een CBF erkend goed doel.

Gegevens ANBI-status Stichting Fier
RSIN/fiscaal nummer: 004755625

Gegevens ANBI-status Stichting Fiere Vrienden
RSIN/fiscaal nummer: 805497213

Je kunt doneren via deze pagina.

Hoofd- en nevenfuncties

Hieronder vind je de hoofd- en nevenfuncties (waar relevant) van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Windesheim Lectoraat Jeugd
 • Ondersteuning van de Stichting Aliansa op Curaçao, een platform van organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling

Hoofdfunctie:

 • Directeur Personal-Too

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht European Fashion Business School
 • Lid Algemeen Bestuur VNONCW
 • Lid Algemeen Bestuur VNONCW-MKB Noord
 • Voorzitter Bestuur Stichting Aletta Jacobs Noord Nederland

Hoofdfunctie:

 • Manager Finance & Control / DT-lid bij Empatec NV Sneek

Nevenfunctie:

 • Lid Raad van Commissarissen / Audit Commissie Afvalsturing Fryslân NV (bedrijfsnaam: Omrin)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting VERA en Simplon, Groningen
 • Penningmeester Stichting Blockbusterfonds Fryslân Theater en Stichting Blockbusterfonds Fryslân Museum

Hoofdfunctie:

 • Plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hoofdfunctie:

 • Voorheen Directeur Nationale Politie, Nationaal Commandant Crisis Organisatie

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Circulus

Hoofdfunctie:

 • Directeur Financiën en Informatisering bij Trajectum

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Woonborg, voorzitter auditcommissie
 • Lid Raad van Toezicht Cultuurzaam, lid Auditcommissie

#wijzijnfier

Lees de inspirerende verhalen van onze cliënten, medewerkers én mensen die nauw verbonden zijn aan onze missie.

Meest recent:

Het verhaal van Johanna

‘Het L.A.P. Atelier bevindt zich in het hart van gordijnmerk A House of Happiness. Hier creëren deelnemers van Fier verschillende producten gemaakt van reststoffen.’

Lees verder »