chat

Veilige Veste

Veilige Veste, Leeuwarden (2016)
Veilige Veste, Leeuwarden (2016)

Veiligheid is zo ongeveer het grootste goed dat je als mens kunt hebben. De Veilige Veste van Fier is een vernieuwend concept rond veiligheid en bescherming. Het is een plek waar jonge slachtoffers van geweld een veilig onderkomen kunnen vinden en de hulp en behandeling krijgen die ze nodig hebben, zonder zich te hoeven verstoppen. Het doel: een veilige en beschermde omgeving bieden waarin kan worden gewerkt aan een toekomst zonder geweld.

Fier wil deze jonge vrouwen niet langer meer verstoppen, maar hen een plek bieden waar ze niet bang hoeven te zijn en zich veilig voelen. De boodschap aan deze meiden en jonge vrouwen is dat zij in hun recht staan: in Nederland wordt geweld in afhankelijkheidsrelaties niet getolereerd. Diegene die hen bedreigt, mishandelt of stalkt heeft een probleem: die moet zich verantwoorden bij de politie, het OM en zo nodig bij de rechter. Politie en Openbaar Ministerie zijn nauw betrokken bij de Veilige Veste. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de bescherming en veiligheid van de meiden.

Fier heeft met dit concept een unieke vorm van opvang in Nederland neergezet. En met succes. Met de Veilige Veste laten we zien dat een open instelling dezelfde mate van veiligheid en bescherming kan bieden als een gesloten opvang. High Intensive Care & High Safety worden bij ons gecombineerd.

De Veilige Veste is gevestigd in het voormalige politiebureau in Leeuwarden; het gebouw is van top tot teen verbouwd en energiezuinig gemaakt. In het voorjaar van 2012 is het pand in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door KAW en gebouwd volgens het Passiefhuisconcept door WoonFriesland. De Veilige Veste is in 2012 bekroond met de Award voor Duurzaam Ontwerp en in 2014 met de Hedy d'Ancona-prijs.