Doorbreken intergenerationele overdracht van geweld (Verwey-Jonker)

Doorbreken intergenerationele overdracht van geweld

Onderzoek

Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden de effecten van de zorg binnen de landelijke voorzieningen van Fier bekeken (Landelijk Transitie Arrangement Jeugd): is er bij deze doelgroep een toename van emotionele veiligheid en een afname van trauma te zien? Dit onderzoek is een uitbreiding van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoert naar de effecten van de aanpak huiselijk geweld binnen gezinnen.

Onderzoeker(s): Bas Tierolf & Mathilde Compagner (Verwey-Jonker Instituut)
Uitvoering: Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier
Financiering: Eigen middelen

Deel dit artikel: