Drempels for Disclosure – Onderzoek (dissertatie)

Onderzoek (dissertatie) naar disclosure

Onderzoek naar eventuele drempels voor disclosure (dissertatie)

In 2019 is de online chatfunctie van de Centrum Seksueel Geweld gestart in samenwerking met Chat met Fier. In deze chat kunnen slachtoffers hun verhaal doen en hulp krijgen. Waar onderzoek naar disclosure vaak retrospectief is, wordt in dit onderzoek disclosure prospectief onderzocht. Het onderzoek richt zich op chats van slachtoffers van (online) seksueel geweld die (nog) niet eerder met iemand over de gebeurtenis te hebben gesproken (first disclosure).

Onderzoeker(s): Milou Covers
Uitvoering: CSG en (Team Onderzoek & Ontwikkeling) Fier
Samenwerking: landelijk CSG
Financiering: Fonds Slachtofferhulp

Deel dit artikel: