Een goede toekomst

Onderzoek naar de vormgeving van trajectbenaderingen t.b.v. slachtoffers van seksuele uitbuiting

Dit project heeft als doel om de succes- en faalfactoren in kaart te brengen van toekomstgerichte, effectieve, geïntegreerde en sector-overstijgende behandelprogramma’s (inclusief onderwijs en maatschappelijke participatie] t.b.v. slachtoffers van seksuele uitbuiting (mensenhandel).

Onderzoeker(s): Helen Bouma, Bess Doornbos & Floortje Kunseler
Uitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier
Samenwerking: Praktikon [penvoerder], Sterk Huis, Via Jeugd en Hogeschool Leiden
Betrokken hoogleraar: prof dr. Ron Scholte
Financiering: ZonMw

Onderzoek naar de vormgeving van trajectbenaderingen

Deel dit artikel: