Effectiviteit van zorgprogramma’s slachtoffers van seksuele uitbuiting

onderzoek seksuele uitbuiting

Onderzoek

In dit onderzoek wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van zeven zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren. Over de effectiviteit van de zorgprogramma’s is nog onvoldoende bekend. Het is belangrijk hier meer over te weten om zo het hulpaanbod verder te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij keuzes en aanpak in de behandeling. Via N=1 studies wordt inzicht verkregen in de effectiviteit van de zorgprogramma’s en (potentieel) werkzame elementen.

Team Onderzoek & Ontwikkeling van Fier voert het deelonderzoek uit naar het zorgprogramma Asja van Fier.

Hoofdonderzoeker(s): Anne Addink & Stephanie Abrahamse (NJI)

Onderzoekers deelonderzoek: Floortje Kunseler
Uitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier
Samenwerking: De Rading, Horizon, Parlan, Pluryn/Hoenderloo Groep, Spirit, Sterk Huis, VUmc, UvA en NHL Stenden Hogeschool.
Financiering: ZonMw

Deel dit artikel: