High Intensive Care, High Safety & Intensive Education (HIC-HS-IE)

Innovatie & doorontwikkeling behandelprogramma’s Dit project is gericht op jongeren die worden behandeld in een residentiële of klinische setting en een achtergrond hebben van (actueel) geweld, zoals misbruik, mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting. Het project heeft als doel: 1) het doorontwikkelen van de HIC-HS-IE aanpak als een kindvriendelijk en ontwikkelingsgericht alternatief voor de gesloten jeugdzorg: hulp op het snijvlak van zorg en veiligheid in een open setting); en 2) het stoppen van de carrousel van doorplaatsingen waar deze jongeren in beland zijn.

De resultaten worden beschikbaar gesteld aan de jeugdzorg, de jeugd-ggz en de zorg voor jong-volwassenen.

Onderzoeker(s): Bess Doornbos
Uitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier, behandelgroepen Fier
Samenwerking: Levvel, Sterk Huis [penvoerder]
Financiering: Ministerie VWS

High Intensive Care, High Safety & Intensive Education

Deel dit artikel: