Onderzoek jongensslachtoffers op Chat met Fier

Onderzoek & methodiekontwikkeling

Onderzoek naar jongens die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld en/of seksuele uitbuiting en die gebruik maken van Chat met Fier (online hulp/e-mental health), met als doel het hulpaanbod beter op hun behoeften te laten aansluiten.

Onderzoeker(s)/Projectleider(s): Emma Simons
Uitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier en CKM
Samenwerking: Koraal (penvoerder), Sterk Huis, Lumens en Pretty Woman (consortium)
Financiering: Ministerie van VWS

Onderzoek jongensslachtoffers op de Chat met Fier

Deel dit artikel: