Ouders aan het woord

Dit is een eerste verkenning naar de ervaring van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland. Het project is uitgevoerd binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

PDF document | 32 pagina’s | 3,6 MB

Omdat er weinig onderzoek is gedaan in Nederland naar de impact van seksuele uitbuiting van kinderen op hun ouders, heeft Fier in samenwerking met het CKM een eerste verkenning uitgevoerd specifiek gericht op deze doelgroep.

Doel

Het doel van deze verkenning is tweeledig. Het eerste doel is om meer zicht te krijgen op de impact van seksuele uitbuiting op de ouders van het slachtoffer. Het tweede doel is om inzicht te krijgen op de vraag of en waar er mogelijkheden liggen om de ouders beter te ondersteunen en te helpen als hun kind wordt/is uitgebuit.12 Deze doelstellingen worden bekeken vanuit het perspectief van de ouders. Hun stem staat centraal.

Auteurs

F. Bekken & F. Noteboom

Deel dit artikel: