Samenwerken aan veiligheid bij kindermishandeling: de werkwijze van MDA++ Friesland

Onderzoek naar de MDA++ werkwijze

Onderzoek naar deze werkwijze met als hoofdvraag:
Draagt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan regievoering, rol- en taakverdeling en afstemming binnen het MDA++ bij aan geweldsafname in gezinnen en toename van veiligheid?

Onderzoeker(s): Floortje Kunseler, Greetje Hettinga en Milou Covers
Uitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier
Samenwerking: Fier (penvoerder), Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GGZ Friesland en Medisch Centrum Leeuwarden
Financiering: ZonMw

Deel dit artikel: