Seksuele uitbuiting/misbruik van jongens

Onderzoek & ontwikkeling behandelprogramma

Seksueel misbruik/ seksueel geweld – is net zoals seksuele uitbuiting – een groot taboe bij jongens en mannen. Het doel van dit onderzoek is:

  1. meer inzicht krijgen in de problematiek, de (hulpverlenings)geschiedenis en de achtergronden van uitgebuite jongens en jonge mannen;
  2. het (door)ontwikkelen van behandelmethodieken/zorgprogramma’s.

Onderzoeker(s): Ferdi Bekken & Frank Noteboom
Uitvoering: Team Onderzoek & Ontwikkeling Fier (deelonderzoek)
Samenwerking: Koraal (penvoerder), Sterk Huis, Pretty Woman en Lumens (consortium)
Financiering: Ministerie VWS

Onderzoek misbruik jongens

Deel dit artikel: