Talent-ontwikkeling

Doorbraakproject

De werelden van onderwijs en zorg zijn veelal gescheiden werelden. In de zorg wordt gedacht en gehandeld vanuit de overtuiging dat behandeling voor gaat en dat onderwijs weer aan de orde is als de behandeling is geslaagd. Onderwijs biedt “structuur” en is “mooi meegenomen” en niet een vitaal onderdeel van het herstel en de behandeling en het ontwikkelingsperspectief. In het onderwijs komt zorg aan de orde als er problemen met studenten zijn, iets voor een aparte “deskundige” of een “overleg”.  De ervaring laat ook zien dat het contraproductief is om eerst te behandelen en dan te kijken hoe het op school gaat. Deze jongeren hebben namelijk niet alleen problemen in het zorgdomein maar ook – vaak forse – problemen binnen het onderwijs. Het is effectiever als zorg en onderwijs samenwerken en kennis delen.

De meeste jongeren in de residentiële zorg hebben onderbroken of afgebroken onderwijscarrières. Zowel docenten als studenten zijn er vaak van overtuigd dat ‘school niets voor deze jongeren is’ waardoor ze regelmatig ver onder hun niveau naar school gaan. Het project is er op gericht om deze jongeren een zo hoog mogelijk diploma te laten behalen enerzijds en om perverse prikkels in het zorg- en onderwijssysteem zichtbaar te maken.

Uitvoering: Friesland College (penvoerder), Fier, Zadkin College en Enver
Financiering: Calibris Foundation

Talent-ontwikkeling

Deel dit artikel: