Trauma Experts

Onderzoek

Beschikbaar stellen van kennis en expertise over traumabehandeling bij kinderen en gezinnen

Laagdrempelig kennis en expertise beschikbaar stellen over psychotrauma bij kinderen en over traumabehandeling van kind en gezin: www.traumaexperts.nl

Uitvoering: Trauma Experts
Samenwerking: Trauma Experts is een samenwerkingsverband dat bestaat uit: De Bascule (nu: LEVVEL), Fier, Kinder en Jeugdtraumacentrum Haarlem, landelijk psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht, Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Stichting Centrum ‘45/ARQ Psychotrauma Expert Groep
Financiering:  SASS Achmea financierde de ontwikkeling van de website

Trauma Experts

Deel dit artikel: