chat

Fier Rotterdam-Rijnmond

In Rotterdam-Rijnmond bieden we ambulante hulp en gespecialiseerde opvang en behandeling. Onze Veilige Veste Rotterdam-Rijmond staat in Capelle aan den IJssel.

Ambulante hulpverlening

Fier biedt in Rotterdam-Rijnmond ambulante behandeling en begeleiding aan cliënten van 18 jaar en ouder die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Begeleiding en behandeling
Begeleiding en ondersteuning is flexibel en wordt afgestemd op wat er nodig is. Er wordt gewerkt met allround hulpverleners (HBO+ opgeleid), orthopedagogen, basispsychologen, klinisch kinder- en jeugdpsychologen en gz-volwassen- en systeemtherapeuten.
Er wordt intensief samen gewerkt met Veilig Thuis, (gezins)voogden, wijkteams en (kinder)artsen. Er zijn altijd ‘vinger aan de pols’-contacten.

Behandeling is afhankelijk van de bevindingen tijdens de intake. Dit kan een individuele behandeling zijn en/of systeembehandeling en/of een groepsbehandeling. De meest voorkomende behandelingen zijn psycho-educatie gericht op het vergroten van de kennis en coping m.b.t. de gevolgen van het trauma en ontstane klachten, behandelingen gericht op het verbeteren van de emotieregulatie en het zelfbeeld, traumabehandeling en systeemtherapie.
 

Opvang- en behandelvoorzieningen

Asja Rotterdam is een veilige gespecialiseerde opvang- en behandelvoorziening en biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling voor meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar die als gevolg van misleiding, dwang en/of geweld in de prostitutie terecht zijn gekomen, of ernstig risico lopen om hierin terecht te komen vanwege hun contacten met loverboys/ pooierboys en andere foute contacten
Asja Rotterdam omvat een geïntegreerd behandelprogramma voor open jeugdhulp én jeugd-ggz, waar opvang, behandeling, onderwijs en een veilige terugkeer naar huis en in de samenleving geboden wordt.

Gaja biedt beschermd wonen middels intensieve ondersteuning aan meiden vanaf 16 jaar. In Gaja wonen meerdere jonge meiden samen in een huis voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is en die naast intensieve begeleiding vaak ook nog behandeling nodig hebben. Het uitgangspunt bij Gaja is dat meiden er naar toe werken om zo gewoon mogelijk te leven, dat ze leren verantwoording te nemen voor hun eigen veiligheid en relaties. Het gaat om het doorbreken van oud gedrag en patronen die terugvalrisico met zich meebrengen. In Gaja verblijven meiden gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Raja is een crisisopvang voor moeders en hun kind(eren) die op de vlucht zijn voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Aanmeldingen lopen via Veilig Thuis.

Asmi biedt langerdurend verblijf aan moeders en hun kind(eren) voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is. Aanmeldingen lopen via de gemeente i.v.m. intramurale WMO.

Contact locatie Rotterdam-Rijnmond

Burgemeester Schalijlaan 70
2908 LS Capelle aan den IJssel


Voor meer informatie, advies en aanmeldingen kunt u bellen met onze afdeling Advies & Aanmeldingen via 088 - 20 80 000 of mailen naar

Voor algemene vragen kunt u rechtstreeks bellen met Fier in Rotterdam: 088 - 208 00 05