Het verhaal van Elma

Elma

Fier op onze vrijwilligers! Zo heet het vijfjarenplan dat een jaar geleden is ontstaan. Het plan is ontstaan vanuit een bijzondere samenwerking tussen Elma Loderus en Fier. Dit vijfjarenplan richt zich specifiek op de waardering van de inzet van de vrijwilligers bij Fier. Elma, zelf jarenlang vrijwilliger geweest bij maatschappelijke organisaties, wist als geen ander hoe belangrijk het is om vanuit een organisatie waardering en steun te voelen. Elma is een jaar geleden overleden. Haar drijfveren en compassie bestaan voort in dit project. Bert, de partner van Elma en Julia, die de wensen van Elma blijft behartigen vertellen haar indrukwekkende verhaal.

‘Elma was een heel bijzonder mens. Ik ontmoette haar tijdens het werk in het sociaal wijkteam in Krommenie, waar zij al lang als vrijwilliger in het Formulierenhuis werkte’, vertelt Julia. ‘Toen wij meer gingen samen werken binnen het project taal in de wijk ontstond er een mooie en bijzondere vriendschap.’ Bert, Elma’s partner, vult aan: ‘Ik ontmoette haar daar ook, was ook vrijwilliger. Ze kon met iedereen hartstikke goed opschieten.’

Dat beaamt Julia: ‘Elma had hele leuke en spitse humor en was een beetje zo’n moederfiguur. Ze lette altijd goed op en had een kritische blik. Haar rol als vrijwilliger nam ze daarom ook erg serieus, ze was zeer toegewijd om overal bij te zijn en een project écht goed neer te zetten.’

‘Een paar jaar geleden werd Elma ziek, kanker’, vertelt Bert. ‘Het leek eerst goed te gaan, maar we kwamen er na een tijd achter dat ze niet te genezen was.’ Elma vroeg toen aan Julia om samen met haar te zoeken naar een organisatie waar ze iets goeds voor wilde doen. Julia: ‘Ze had een nalatenschap van haar ouders gekregen en vond het belangrijk dat het geld terecht zou komen bij jongeren die met geweld te maken hebben (gehad). Vanuit haar eigen ervaring met dit onderwerp wilde ze dit graag doen.’

‘Met Annemarie van Rijn, teamleider Participatie bij Fier, bedachten we een vijfjarenplan waarmee we iets terug kunnen doen voor de vrijwilligers’, legt Julia verder uit. ‘Vrijwilligers hebben een unieke rol, Elma wilde met dit plan laten zien hoe belangrijk ze zijn voor een organisatie.’ Bert vult aan: ‘Bijvoorbeeld het gratis lidmaatschap van de personeelsvereniging, maar ook speciale themabijeenkomsten voor vrijwilligers om elkaar te ontmoeten en samen te leren. Dat zij het gevoel krijgen dat ze ertoe doen en gewaardeerd worden, daar wilde Elma voor zorgen.’

‘We mochten Elma’s verhaal vertellen tijdens een vrijwilligersbijeenkomst bij Fier’, vertelt Julia tot slot. ‘Dat was heel mooi, maar ook wel moeilijk. De vrijwilligers waarderen het zeer dat Elma met deze donatie extra aandacht heeft gegeven aan hun werk. Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen verschillende verhalen en ervaringen van de vrijwilligers los. Dit bracht ook nieuwe inspiratie voor het vijfjarenplan.’

‘Het was heel bijzonder om bij Fier langs te gaan, te zien hoe de hulp georganiseerd is voor de meiden en jongens die bij Fier verblijven. Want ook dat ging Elma nauw aan het hart. Dat geeft motivatie voor de komende jaren om mee te blijven denken en door te gaan. Voor Elma.’

Julia, vriendin van Elma, en Bert, partner van Elma, zijn betrokken bij Fier door de nalatenschap die Elma gaf aan Fier.

Deel dit artikel: