Verwijzen naar Fier

Op deze pagina leggen we je uit hoe het verwijzingsproces in werking gesteld kan worden.

Fier is een specialistische zorginstelling waar slachtoffers alleen geholpen kunnen worden als zij een verwijzing hebben gekregen van een bevoegde verwijzer. Verwijzers kunnen cliënten verwijzen via Zorgdomein, vanuit een andere GGZ-instelling, een jeugdbepaling of via het aanmeldformulier. Als je vragen hebt over het aanmeldproces kun je contact opnemen met ons via Advies & Aanmeldingen: 088 – 20 80 000.

Wanneer kun je naar Fier verwijzen?

Je kan iemand naar Fier verwijzen op het moment dat diegene een vorm van geweld heeft meegemaakt (of dreigt mee te maken) in een afhankelijkheidsrelatie. Dat kan in de vorm van seksueel, fysiek of emotioneel geweld zijn of bijvoorbeeld verwaarlozing.

Contra-indicaties

Als verslaving meer op de voorgrond staat, iemand is een gevaar voor zichzelf of een ander, iemand heeft een laag IQ of andere psychiatrische problemen, dan zijn andere organisaties geschikter om bij aan te kloppen voor hulp.

Twijfel je of een patiënt past bij Fier? Vraag het ons. Neem contact op met de afdeling Advies & Aanmeldingen via 088 – 20 80 000 of mail naar aanmeldingen@fier.nl

Aanmelden via Zorgdomein

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten digitaal aanmelden voor diagnostiek en/of specialistische zorg bij Fier via Zorgdomein. Hier kun je kiezen uit verschillende zorgproducten, waarvan onderstaande binnen de zorg van Fier past:

  • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag/loverboyproblematiek/jeugdprostitutie (specialistische GGZ)
  • (V)echtscheidingsproblemen/geweld in (ex)partnerrelaties (specialistische GGZ)
  • Eergerelateerd geweld/eerwraak (specialistische GGZ)
  • Huiselijk geweld (specialistische GGZ)
  • Kindermishandeling/seksueel misbruik/oudermishandeling (kind naar ouder, specialistische GGZ)
  • Ouderenmishandeling (specialistische GGZ)
  • Mensenhandel/bedreiging vanuit crimineel netwerk (vrouwen en mannen, specialistische GGZ)
  • Infant Mental Health – hierbij is het alsnog van belang om een zorgproduct binnen de specialistische GGZ aan te vinken

Om de aanmelding zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen wij om de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Na de verwijzing nemen wij zo snel mogelijk contact op met de cliënt, met jou als verwijzer of met de ouders/verzorgers om de gegevens verder aan te vullen. Waar nodig, nemen wij contact op als wij verdere informatie nodig hebben. Als de gegevens compleet zijn, wordt er met een inhoudelijk betrokken team gekeken of zij de juiste hulp kunnen bieden en of de hulpvraag aansluit. Daarna wordt duidelijk of de cliënt bij Fier in zorg kan komen. Hiervan wordt je op de hoogte gehouden. Vervolgens volgt de intake en eventueel diagnostiek, waarna de behandeling/ begeleiding kan starten. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanmelden via formulier

Je kunt een cliënt aanmelden door een van onderstaande aanmeldformulieren in te vullen. Sla het formulier vervolgens op, zodat je deze kunt mailen naar aanmeldingen@fier.nl Je kunt het volledig ingevulde formulier ook afdrukken en opsturen naar:

Fier
T. a.v. Advies en Aanmeldingen
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen alleen worden aangeleverd door een professional.

Aanmeldformulier Fier 18-
Aanmeldformulier Fier 18+

Na aanmelding nemen wij binnen enkele dagen contact op met jou en/of de cliënt om de laatste gegevens aan te vullen. Op basis van deze gegevens vindt de triage plaats, waarna besloten wordt of de cliënt bij Fier behandeld of begeleid kan worden. Dit koppelen we naar je terug. Daarna start de intake en diagnostiek en wordt een behandel- of begeleidingsplan opgesteld. Zodra de behandeling of begeleiding start, word je daar van op de hoogte gehouden.

Wachttijden bij Fier

Helaas heeft ook Fier te maken met wachttijden. De wachttijden bij Fier verschillen per locatie, type hulp en leeftijdscategorie. Een volledig overzicht van de wachttijden kan je vinden op deze pagina.

Meer informatie

Hulpaanbod Fier

Wil je weten welke hulp Fier biedt en voor wie? Lees hier verder.

Zorg van Fier

Informatie over de kwaliteit en erkenningen van Fier

Advies voor professionals

Wil je advies over een casus of thema? Lees hier wat wij voor je kunnen doen.

Blijf op de hoogte.

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.