chat

Buitenlandse slachtoffers mensenhandel

vierkant-mensenhandel

Buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die bij Fier komen, hebben in het land van herkomst vaak al in zeer kwetsbare situaties gezeten. Fier heeft verschillende vormen van hulp voor buitenlandse slachtoffers van internationale mensenhandel.

Rena
Rena is een 7 x 24 uurs behandelsetting, waar anderstalige (aanstaande) moeders bij wie sprake is van kinderhandel, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting worden begeleid en behandeld. Het gaat om buitenlandse slachtoffers van mensenhandel (en hun kinderen) die te kwetsbaar zijn of te complexe problematiek hebben voor de reguliere zorg. Vaak is er sprake van mensenhandel en/of moderne slavernij en zijn zij vroegkinderlijk en chronisch getraumatiseerd.
Een aanzienlijk deel van de kinderen is geboren vanuit gedwongen seksueel contact. Een aantal factoren maakt het moederschap gecompliceerd: trauma, een onzekere verblijfsstatus, de vader van het kind is (vaak) afwezig of onbekend en er is een gebrek aan rolmodellen.
Het zorgprogramma Rena richt zich op de begeleiding en behandeling van kinderen en hun anderstalige moeder (en de relatie van en tussen beide) die zijn vastgelopen doordat ze ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Er wordt nauw samengewerkt met het CKM (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel).
Meer over Rena

Reza
Reza is een veilige en gestructureerde opvang en behandelsetting voor meiden van 12 t/m 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rond eer of mensenhandel waarbij ze gedwongen zijn tot prostitutie, om als huisslaaf te werken of andere zaken rond mensenhandel/ uitbuiting. Veel van de cliënten spreken (nog) geen Nederlands en kennen de culturele normen en waarden in Nederland niet. De gemiddelde duur in Reza is 3 tot 6 maanden.
Meer over Reza

Zorgcoördinatie mensenhandel Friesland
Fier verzorgt zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel in de provincie Friesland. De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de afstemming tussen het strafrechtelijke traject, verblijfsrechtelijk traject (buitenlandse slachtoffers) en het zorgtraject ofwel hulpverleningstraject. 
De zorgcoördinator onderhoudt de contacten met betrokken organisaties en het slachtoffer zelf, stemt hierin af, komt op voor de belangen van het slachtoffer, verzamelt alle relevante informatie en deelt deze waar nodig.  Daarnaast hebben de zorgcoördinatoren een belangrijke advies- en voorlichtingsfunctie. 

Ambulante hulp
Fier biedt tevens ambulante behandeling aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. De cliënten zijn vaak ernstig getraumatiseerd en hebben daardoor stoornissen en klachten binnen het psychiatrisch spectrum, zoals PTTS, acculturatieproblemen, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen en psychosomatische klachten. Jarenlange onzekerheid omtrent de verblijfsstatus verergeren deze problemen dikwijls.
Er wordt (cultuursensitieve) diagnostiek gedaan en er wordt een behandelplan opgesteld met concrete en haalbare doelen. Cliënten kunnen bij Fier voor verschillende behandelvormen in aanmerking komen: zowel individueel als groepsgericht.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail