chat

Conflictscheiding

In Nederland eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding. In 80% van de gevallen komen ouders er samen uit wat betreft de zorg voor de kinderen. 10 tot 15% heeft hierbij hulpverlening nodig. Bij 5 % mondt de scheiding uit in een bitter gevecht om de kinderen. Ouders slepen elkaar voor de rechter, beschuldigen elkaar over en weer en procederen vaak jarenlang over de omgang met hun kinderen. Grote gedupeerden in deze tragische histories zijn de kinderen zelf. Veel kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding kampen namelijk met ontwikkelings- en leerproblemen. Ze zijn angstig, agressief, vertonen sociaal inadequaat gedrag en zijn getraumatiseerd. 

vierkant-scheiding

Het aanbod van Fier

Elke situatie is anders. Daarom biedt Fier altijd hulp op maat. We kijken naar wat nodig is om ervoor te zorgen dat de kinderen zich weer kunnen richten op een gezonde toekomst, zonder zich druk te maken over ruzies, en uit het loyaliteitsconflict komen. Het kind staat in alles wat we doen centraal.

Uitleg en oefenen
Wanneer ouders met hun kind(eren) bij Fier komen, brengen we eerst in kaart wat er precies aan de hand is en wat de gevolgen voor het kind zijn. Hiervoor hebben we gesprekken met de ouders, kinderen en eventueel de verwijzer. We maken daarna samen met de ouders een plan en kijken op welke fronten hulp nodig is en wat de doelen zijn.
Een belangrijk onderdeel van de ambulante hulp die we bieden is het geven van uitleg over de gevolgen van strijd in de scheiding. Als de gevolgen helder zijn, kunnen we oefeningen doen om het patroon van conflicten te doorbreken en tot concrete afspraken te komen. 

Weerbaar worden
Kinderen leren tijdens bijeenkomsten met andere kinderen onder begeleiding van een hulpverlener met welke gevoelens ze te maken hebben, hoe ze daarmee kunnen omgaan en hoe ze weerbaarder kunnen worden. Ook werken we aan het verwerken van de gebeurtenissen en het wegnemen van schuldgevoel. We werken veel in groepen, omdat het voor kinderen prettig is om met leeftijdsgenoten te praten die hetzelfde hebben meegemaakt
Wanneer er sprake is van psychische problematiek bij de ouders of de kinderen, kunnen we hier tijdens behandeling aan werken. Soms spelen op meerdere levensgebieden problemen, zoals schulden of sociale problemen. Met intensieve begeleiding kunnen we in deze situaties praktische hulp bieden.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail