chat

Eergerelateerde problematiek

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. De vraagstukken en problemen zijn zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen.

Veel slachtoffers van eergerelateerd geweld hebben te kampen met Complex Trauma. Het gaat om vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek).

vierkant-mijn familie beslist2

Het aanbod van Fier

Zahir
Zahir is een kleinschalige voorziening die anonieme (crisis) opvang, begeleiding en behandeling biedt aan meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rondom eer of meiden bij wie vermoedens spelen van radicalisering. De meeste cliënten starten met een 24-uurs verblijf op Zahir en gaan na hun verblijf terug naar huis of beschermd wonen. Daarna krijgen ze nog begeleiding bij zelfstandig wonen en nazorg. 
Meiden die bij Zahir verblijven hebben een eigen kamer, daarnaast delen ze met 8 of 9 andere meiden een woonkamer, keuken en badkamer. De gemiddelde verblijfsduur bij Zahir is 9 tot 12 maanden. 

Reza
Reza is een veilige en gestructureerde opvang en behandelsetting voor meiden van 12 t/m 23 jaar uit eerculturen die op de vlucht zijn in verband met problemen rond eer of mensenhandel waarbij ze gedwongen zijn tot prostitutie, om als huisslaaf te werken of andere zaken rond mensenhandel / uitbuiting. Veel van de cliënten spreken (nog) geen Nederlands en kennen de culturele normen en waarden in Nederland niet. Meiden die in Reza verblijven hebben een eigen kamer. Daarnaast delen ze met 8 of 9 meiden andere meiden een woonkamer, keuken en badkamer. De gemiddelde duur in Reza is 3 tot 6 maanden.

Werkwijze
Bij alle cliënten die worden opgenomen wordt gestart met een diagnostische intake. De (individuele/groeps) behandeling die we bieden is afhankelijk van de bevindingen die uit deze intake of uit vervolgonderzoek naar voren komen. De therapie kan enerzijds gericht zijn op het verwerken van het trauma, problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen voortkomend uit het opgedane trauma verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toeneemt en afhankelijkheid afneemt.
In het kader van veiligheid werken we nauw samen met politie en het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld (LEC).

Wat kun je doen als professional?
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating maakte in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brochure voor professionals. Wat kun je doen als professional?
 

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail