chat

Grensoverschrijdend gedrag (jongeren)

Veel jongeren die een achtergrond hebben van misbruik of mishandeling, die getuigen waren van geweld en/of zijn verwaarloosd in de periode voor en tijdens de basisschoolperiode, krijgen door deze ervaringen problemen in hun puberteit. We zien dat meegemaakte traumatische gebeurtenissen zich veelal vertalen naar psychische klachten (minderwaardigheid, somberheid, slaapproblemen, herbelevingen), (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (emotie- regulatieproblemen, ongezonde (seksuele) relaties, criminaliteit) en problemen in het dagelijks leven (ruzies thuis, schoolproblemen, slecht netwerk).

vierkant-zorgen om kind

Het aanbod van Fier

Fier is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van slachtoffers, getuigen en plegers van alle vormen van geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het gezin en netwerk. We bieden ambulante hulp en behandeling aan jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit risicovolle geweldsrelaties of met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Begeleiding en behandeling
Er is vaak sprake van meervoudige problematiek op verschillende levensterreinen. De hulpverlening is multidisciplinair en gericht op ontwikkelingsmogelijkheden en het versterken van competenties, weerbaarheid en constructief gedrag. Het contact met de jongere wordt middels begeleiding laagdrempelig en motiverend opgebouwd; hulpbehoeften worden omgezet in concrete hulpvragen.
De ambulante begeleiding is doelgericht. We kijken naar de gebieden waar de jongere vastloopt. We werken bijvoorbeeld aan thema’s als: grenzen aangeven of grenzen van anderen leren ontdekken, vriendschappen, ouders/thuissituatie, ruzies, emoties, relaties en (cyber)seksualiteit. Het gaat vooral om het ontdekken en bewust worden van emoties, en grip krijgen op het eigen gedrag.
Waar het kan werken we  in groepen, omdat het voor jongeren prettig is om te ervaren dat je niet de enige bent, de jongeren leren veel van elkaar en kunnen bovendien in een groep oefenen met aanpassingen in hun gedrag.
Als een jongere psychische klachten heeft, betrekken we, in overleg met de ouders en de jongere, een behandelaar. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een Posttraumatisch Stressstoornis (PTSS). Tijdens de behandeling staat het verwerken van nare gebeurtenissen en het vergroten van weerbaarheid centraal. 

Opvang
Metta is een veilige gestructureerde opvang en behandelvoorziening voor meiden die naast gedragsproblematiek mogelijk ook een psychiatrische diagnose hebben en die al veel hulp achter de rug hebben in de residentiële zorg.
 

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail