chat

Jonge moeders met complexe problematiek

Bij jonge (aanstaande) moeders die thuis of in hun relaties geweld ervaren en die te maken hebben met complexe problemen, kan de problematiek zo oplopen dat er gesproken wordt over uithuisplaatsing. Intensieve behandeling en begeleiding geeft jonge moeders de kans om dit proces te keren.  
Evi, de jonge moeder & kind-afdeling biedt intensieve begeleiding en behandeling aan (aanstaande) jonge moeders tot en met 23 jaar met hun kind(eren), die thuis of in hun relaties geweld ervaren en die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek. 

informatie voor cli+┬Żnten-vierkant

Het aanbod van Fier

Evi is een 24-uurs opvang waar intensieve begeleiding en behandeling aan (aanstaande) jonge moeders tot en met 23 jaar met hun kind(eren) wordt geboden. De meeste (aanstaande) moeders die we opvangen hebben te maken met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Naast deze problematiek is er vaak ook sprake van andere complexe problematiek zoals psychiatrische of LVB problematiek wat weer gevolgen heeft voor de zorg voor het ongeboren kind of de baby’s en peuters. 

Bij veel moeders die bij ons worden geplaatst, is er naast bovenstaande problematiek ook vaak sprake van een laatste kans om een uithuisplaatsing te voorkomen. Fier heeft de visie dat waar mogelijk kinderen thuis horen te wonen/ c.q. bij hun ouders horen te zijn. Het zorgprogramma Evi is er dan ook op gericht om deze moeders een kans te bieden goed te leren zorgen voor zichzelf en voor hun (ongeboren) kindje. Praktisch en emotioneel. In situaties waarbij het onduidelijk is of een kind en de moeder samen kunnen blijven, werken we intensief samen met Veilig Thuis en de moeders om overwogen keuzes met elkaar te maken. 
Meer over het Zorgprogramma Evi.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail