chat

Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ernstig gezins- en maatschappelijk vraagstuk met grote gevolgen. Een van de mogelijke gevolgen van kindermishandeling op korte termijn is lichamelijk letsel. Kindermishandeling remt bovendien de ontwikkeling van het kind op alle niveaus. In extreme gevallen, bij zware lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, kan het kind zelfs aan de gevolgen overlijden.
We zien veel eenzaamheid bij de jonge slachtoffers van kindermishandeling die we behandelen. Deze kinderen groeien op in een situatie waarin ze moeten overleven. Door de mishandeling zijn ze vaak getraumatiseerd. Hierdoor veranderen ze. Kinderen krijgen bijvoorbeeld gedragsproblemen, kunnen zich op school moeilijk concentreren en worden onzeker. En doordat de kinderen een negatief zelfbeeld krijgen, ontstaan problemen in het contact met andere kinderen. Pesten kan een gevolg zijn. Ze gaan anderen wantrouwen en denken dat het geweld hun schuld is. 

Al deze factoren zorgen ervoor dat kinderen zich niet op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Dit is een voedingsbodem voor problemen op latere leeftijd. Veel volwassenen die als kind mishandeld zijn, mishandelen hun eigen partner, kind of huisdier later ook. Zo ontstaat een cirkel van geweld, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 
Vroegtijdig ingrijpen is daarom van groot belang, voor het kind dat mishandeld wordt en voor het kind dat getuige is van geweld tussen ouders/ familieleden. Maar ook voor de ouders/ verzorgers van het kind.

onzichtbare kinderen

Het aanbod van Fier

Fier biedt begeleiding, behandeling en zo nodig veilige opvang voor ouder en kind. 

Begeleiding
We werken bij Fier aan het vergroten van de weerbaarheid, verwerken van de nare gebeurtenis(sen), leren om gevoelens te uiten en ermee om te gaan en wegnemen van schuldgevoel. Het gaat erom dat de stem van het kind wordt gehoord en de positie van het kind versterkt. Onze afdeling Fier Ambulant doet dit vooral door trainingen in groepen (waar kinderen leren van elkaars ervaringen en ervaren dat ze niet de enige zijn) en gesprekken samen met de ouders. Ouders leren wat de gevolgen van de ingrijpende ervaringen zijn en hoe ze hier mee kunnen omgaan.

Behandeling
Als er sprake is van psychische klachten als gevolg van een trauma, zoals PTSS (Posttraumatische Stressstoornis), bieden we specialistische behandeling om de traumatische gebeurtenis te verwerken en de psychische klachten te verhelpen. 

Opvang
Wanneer de situatie thuis niet veilig is, biedt Fier voor moeders en hun kinderen een veilige opvang in Blijf van m'n Lijf.

MDA ++
In Nederland wordt sterk ingezet op het verbeteren van de signalering, melding en preventie van kindermishandeling, onder andere door de meldcode. Maar met signaleren en melden zijn we er niet, dan begint het pas. MDA++ is een samenwerkingsverband van Fier, Politie Fryslân, Openbaar Ministerie, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GGZ Friesland en het Medisch Centrum Leeuwarden. Deze instellingen leveren ieder hun eigen specialisten op het gebied van kindermishandeling en samen vormen zij het team dat aan de slag gaat met complexe zaken. De aanpak richt zich in eerste instantie op onderzoek en diagnostiek, gericht op het kind, de ouders en het gezin.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail