chat

Prostitutie maatschappelijk werk

vierkant-pmw

De Prostitutie Maatschappelijk Werkers (PMW'ers) van Fier bieden psychosociale ondersteuning en praktische hulpverlening aan prostituees die werkzaam zijn in Friesland.
Daarnaast geven ze informatie en advies o.a. op het gebied van wet- en regelgeving en kijken ze naar signalen het gebied van gedwongen prostitutie, mensenhandel en verslaving. 

Rondes in Friesland
De PMW'ers van Fier gaan iedere week op ronde op de Weaze van 13.00 tot 15.00. Aansluitend is er spreekuur van 15.00 tot 17.00 bij het Steunpunt Xenia, Weaze 14 in Leeuwarden. Hier werken we samen met GGD Fryslan en het Leger des Heils.
Verder gaan we jaarlijks vier keer langs de bordelen en clubs in Leeuwarden, Heerenveen, Oldeberkoop, Elsloo en Sneek. Daarnaast worden de clubs en massagesalons in Leeuwarden bezocht. Dit zijn clubs buiten het Weazegebied. 

Behandeling en begeleiding
Cliënten hebben diverse hulpvragen en behoefte aan:
- Een luisterend oor;
- Psychosociale hulpverlening;
- Praktische hulpverlening;
- Informatie en advies over praktische en financiële zaken;
- Ondersteuning bij verslavingsproblematiek;
- Ondersteuning bij psychiatrische problematiek/stoornissen;
- Ondersteuning bij het werken als zelfstandige/inkomstenbelasting;
- Hulp bij aangifte doen van seksuele uitbuiting, bedreiging en mishandeling;
- Begeleiding bij (ongewenste) zwangerschap;
- Hulp bij het realiseren van huisvesting;
- Informatie en advies omtrent rechten, wet- en regelgeving, verblijfsproblematiek en verblijfsdocumenten;
- Hulp bij doorverwijzing. 

Meer over Prostitutie Maatschappelijk Werk

Uitstapprogramma
Bij veel prostituees leeft de wens om uit de prostitutie te stappen. De keuze om uit te stappen is zwaar. De onzekerheid over de toekomst, financiële problemen, de angst om moeilijk te integreren in de samenleving buiten de prostitutie spelen hierin mee. Prostituees kunnen ook te maken hebben met dwang vanuit een pooier of mensenhandelaar waardoor het moeilijk is om uit te stappen.

Fier biedt hulp aan prostituees die uit de prostitutiewereld willen stappen. Dit doen we door de drempels om uit het vak te stappen te helpen verlagen en door alternatieven te bieden voor de toekomst. Het uitstapprogramma van Fier is onderdeel van de door de overheid opgestelde Regeling Uitstapproggramma’s Prostituees.De hulpverlening aan prostituees die redelijk zelfstandig leven en werken is ondersteunend en stimulerend. Een ander deel van de prostituees heeft intensievere hulp nodig omdat zij te maken hebben met dwang, geweld en uitbuiting. Voor hen is een tussenstap nodig; een fase waarin zij los kunnen komen uit hun afhankelijkheidsrelatie en uit een situatie van uitbuiting en mensenhandel. Deze tussenstap kan door Fier worden geboden in de vorm van veilige en beschermde opvang.

Fier vindt hulpverlening belangrijk, maar opleiding en werk minstens zo belangrijk. Daarom begeleidt Fier de vrouwen in het uitstapprogramma naar opleiding en werk. Samen met scholen en bedrijven zorgt Fier ervoor dat vrouwen een diploma kunnen halen en werkervaring kunnen opdoen in een andere sector. Dit zorgt ervoor dat de vrouwen werken aan een positieve toekomst.

Samenwerkingspartners
Het Prostitutie Maatschappelijk Werk werkt nauw samen met GGD Fryslân, Politie Fryslân (MIT), VNN, ZIENN, GGZ, Huisartsen, Belastingdienst, kamer van koophandel, Gemeente Leeuwarden, Belangenorganisatie voor prostituees en Spaans- , Pools- en Bulgaarstalige voorlichters in prostitutie. 

Bekijk hier de folder Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW)
 

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail