chat

Seksueel geweld

vierkant-seks tegen mijn zin

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Het CSG Friesland valt onder verantwoordelijkheid van Fier en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), in nauwe samenwerking met de politie Noord-Nederland, GGD Fryslân, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Slachtofferhulp Nederland.

Doel van het CSG is het bieden van laagdrempelige integrale hulp vanuit één plek zodat iedereen die slachtoffer is van een aanranding of verkrachting weet waar hij/zij terecht kan, zodat medische en psychische problemen worden verminderd of voorkomen. Dit verkleint het risico op herhaald slachtofferschap. 

Er is sprake van een geïntegreerde aanpak:
•    medische hulp (behandeling van letsel, hulp bij het voorkomen van SOA’s en ongewenste zwangerschap); 
•    forensisch onderzoek (wanneer het slachtoffer dat wil);
•    psychische hulp (tijdens de eerste periode na het seksueel geweld en bij de verwerking er van).

De betrokken professionals hebben hun werkwijze zorgvuldig op elkaar afgestemd waardoor het medisch/(forensisch) onderzoek geïntegreerd verloopt en het slachtoffer niet vaker dan echt nodig is zijn/haar verhaal hoeft te doen. Het slachtoffer is betrokken bij deze afstemming; er gebeurt niets zonder zijn/haar toestemming. 
www.centrumseksueelgeweld.nl

Trauma
Wanneer het seksueel geweld een tijd na de gebeurtenis nog impact heeft op het slachtoffer, kan er sprak zijn van een trauma. Hiervoor bieden we specialistische behandeling.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail