chat

(Vroegkinderlijke) traumatisering

Hoe jonger kinderen geconfronteerd worden met traumatische gebeurtenissen zoals verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik, hoe groter de impact ervan is. De impact is verder groter naarmate:
 -    de gebeurtenissen ernstiger en structureler van aard zijn;
 -    de gebeurtenissen gepleegd worden door de ouder of verzorger van een kind;
 -    als er weinig betrouwbare anderen in de buurt zijn.

Wanneer de traumatische gebeurtenissen binnen het gezin plaatsvinden, is dat voor een kind heel moeilijk: degene waarvan hij afhankelijk is, is tegelijkertijd ook degene waar hij bang voor is.
Problemen met gehechtheid, hechtingsstoornissen, traumatisering en niet functionele strategieën om met stress en negatieve emoties om te gaan zijn vaak gevolg van herhaald misbruik, mishandeling en verwaarlozing.

vierkant-meisje met krullen

Het aanbod van Fier

Het psychotraumacentrum van Fier is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van klachten die voortkomen uit nare ervaringen, geweldservaringen en trauma’s. 

Na de aanmelding nodigen wij de cliënt uit voor een aantal gesprekken met als doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat diagnostiek mogelijk is.

Behandeling en begeleiding
De meest voorkomende behandelingen zijn:
• Psycho-educatie; kennis en coping vergroten over de gevolgen van trauma en ontstane klachten
• Behandelingen met als doel het verbeteren van de emotieregulatie en het zelfbeeld.
• Traumabehandeling waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, schrijftherapie, narratieve exposure therapie.
• Behandelingen waaronder systeemtherapie, ouderbegeleiding, schematherapie, MBT, beeldende therapie, psychomotorische therapie.
Meer informatie over onze werkwijze en aanbod.

Vragen, advies nodig of meer informatie?

U kunt 24/7 contact opnemen met medewerkers van ons team Advies & Aanmelding op

088 - 20 80 000 stuur een e-mail