Webinar en e-learning seksuele en criminele uitbuiting

wat kun jíj doen?

5 oktober 2023
10:00 - 12:00
YouTube-kanaal Fier

Waarom een webinar en e-learning over uitbuiting?

Seksuele en criminele uitbuiting hebben een ontwrichtend effect op kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer worden en op de samenleving als geheel. Jonge mensen zijn vaak slachtoffer, maar ook pleger van deze vormen van mensenhandel.

  • Meer dan de helft van de middelbare scholen in Nederland heeft zorgen dat hun leerlingen slachtoffer zijn van criminele uitbuiting (onderzoek CKM).
  • Naar schatting zijn gemiddeld twee tot drie meisjes per middelbare school van 1000 leerlingen slachtoffer van seksuele uitbuiting (onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel).


Als je als professional met jongeren werkt, voel je het meestal wel aan als het niet goed gaat bij de jongere. Je wilt dan helpen, maar hoe doe je dat? Met dit webinar en deze e-learning proberen we je handvatten te geven om je in staat te stellen jongeren te helpen als zij slachtoffer zijn van uitbuiting.

Na het volgen van dit webinar en de e-learning, weet je:

  • Welke vormen van uitbuiting er zijn;
  • Wat de gevolgen van uitbuiting zijn voor slachtoffers en plegers;
  • Hoe je een uitbuitingssituatie herkent;
  • Hoe je een uitbuitingssituatie kan voorkomen;
  • Hoe je kunt handelen als je denkt of weet dat iemand slachtoffer is;
  • Hoe je kunt organiseren dat er hulp wordt geboden.


Deelnemers ontvangen na gehele afronding van de e-learning een certificaat met/zonder accreditatiepunten (SKJ en Registerplein: 8 punten; NIP: in aanvraag).

Inhoud en sprekers webinar

Op 5 oktober introduceren Sjoerd van Bemmel en Johannes Dijkstra het thema mensenhandel. Zij zijn experts op het gebied van uitbuiting bij Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Fier. Ook andere deskundigen komen aan het woord in het webinar, zoals politie (AVIM, wijkagent) en een ervaringsdeskundige. Deelnemers leren hoe de e-learning in elkaar zit en hoe zij deze kunnen gaan volgen na afloop van het webinar.

Zowel webinar als e-learning zijn concreet en afwisselend, praktisch, aansprekend en samengesteld op basis van de laatste onderzoeken en kennis van zaken. Je krijgt een degelijke basiskennis en weet na afloop hoe te handelen.

Praktische informatie

De kosten bedragen €175,- (ex BTW) per deelnemer voor webinar en e-learning. Fier werkt zonder winstoogmerk. Na aanmelding ontvang je een link voor het webinar en voor de e-learning. Het webinar vindt doorgang bij tenminste 20 deelnemers. De link naar de e-learning geeft je een jaar toegang tot het lesmateriaal.

Aanmeldformulier

Aanmelden doe je door dit formulier in te vullen.

Factuuradres

Kosten bedragen € 175,- ex. BTW voor het webinar en de e-learning bestaande uit 8 modules plus inleiding, te volgen tot oktober 2024.

Als je een certificaat van deelname en/of accreditatiepunten (oa SKJ, Registerplein, NIP-NVO) wilt ontvangen kun je ons na afronding van de e-learning mailen: elearningmensenhandel@fier.nl

Na aanmelding krijg je een mail met meer informatie.