Webinar en e-learning seksuele en criminele uitbuiting

Wat kun jíj doen?

2024, data en tijden volgen
YouTube-kanaal Fier

Waarom een webinar en e-learning over uitbuiting?

Seksuele en criminele uitbuiting hebben een ontwrichtend effect op kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer worden en op de samenleving als geheel. Jonge mensen zijn vaak slachtoffer, maar ook pleger van deze vormen van mensenhandel.

 • Meer dan de helft van de middelbare scholen in Nederland heeft zorgen dat hun leerlingen slachtoffer zijn van criminele uitbuiting (onderzoek CKM).
 • Naar schatting zijn gemiddeld twee tot drie meisjes per middelbare school van duizend leerlingen slachtoffer van seksuele uitbuiting (onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel).

Als je als professional met jongeren werkt, voel je het meestal wel aan als het niet goed gaat met de jongere. Je wilt dan helpen, maar hoe doe je dat? Met dit webinar en deze e-learning proberen we je handvatten te geven om je in staat te stellen jongeren te helpen als zij slachtoffer zijn van criminele- en/of seksuele uitbuiting.

Na het volgen van dit webinar en de e-learning, weet je:

 • Welke vormen van uitbuiting er zijn;
 • Wat de gevolgen van uitbuiting zijn voor slachtoffers en plegers;
 • Hoe je een uitbuitingssituatie herkent;
 • Hoe je een uitbuitingssituatie kan voorkomen;
 • Hoe je kunt handelen als je denkt of weet dat iemand slachtoffer is;
 • Hoe je kunt organiseren dat er hulp wordt geboden.

Certificaat van deelname en/of accreditatiepunten

Voor deze elearning kan je een certificaat van deelname en/of accreditatiepunten ontvangen. Op dit moment is de elearning geaccrediteerd bij:

 • SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd: 8 punten
 • Registerplein: 8 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 6 punten

Aan het einde van de elearning is er een toets. Bij het behalen van de toets ontvang je automatisch een gepersonaliseerd certificaat in je mailbox.

Inhoud en sprekers webinar

Sjoerd van Bemmel en Johannes Dijkstra zullen het thema mensenhandel introduceren. Zij zijn experts op het gebied van uitbuiting bij Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Fier. Ook andere deskundigen komen aan het woord in het webinar, zoals een zorgcoördinator en een ervaringsdeskundige. Deelnemers leren hoe de e-learning in elkaar zit en hoe zij deze kunnen gaan volgen na afloop van het webinar.

Zowel webinar als e-learning zijn concreet en afwisselend, praktisch, aansprekend en samengesteld op basis van de laatste onderzoeken en kennis van zaken. Je krijgt een degelijke basiskennis en weet na afloop hoe te handelen.

Praktische informatie

De kosten bedragen € 175,- (excl btw, € 211,75 incl. btw) per deelnemer voor webinar en e-learning. Fier werkt zonder winstoogmerk. Na aanmelding ontvang je een link voor het webinar en voor de e-learning. Het webinar vindt doorgang bij tenminste 20 deelnemers. De link naar de e-learning geeft je een jaar toegang tot het lesmateriaal.

Als de nieuwe data bekend zijn, kun je je via onderstaand formulier aanmelden voor een webinar. Wil je eerst meer informatie, mail dan naar elearningmensenhandel@fier.nl.