Inhoudsopgave

Welkom collega!

We zijn blij dat je er bent en hopen dat je je snel thuis voelt bij Fier. Om je alvast op weg te helpen, nemen we je op deze pagina graag mee in ons verhaal en geven we je praktische informatie voor een goede start bij Fier.

Tijdens je inwerkperiode krijg je meer informatie over scholing en leermodules die voor jouw functie relevant zijn. 

Als je nog vragen hebt, kun je bellen of mailen met de afdeling HR (de contactgegevens heb je per e-mail ontvangen) of je kunt ze stellen aan je leidinggevende. Tot binnenkort!

Van maatschappelijk vraagstuk naar landelijk erkend specialisme

Oorspronkelijk is Fier in 1978 gestart als een vrouwenopvang: ‘Vrouwenopvang Fryslân’. Hier werden vrouwen en kinderen opgevangen die vanwege huiselijk geweld niet meer thuis konden wonen. Langzaam werd Vrouwenopvang Fryslân uitgebreid. We kregen te maken met meisjes die slachtoffer waren van loverboys. Zij hadden andere zorg nodig. Daarom werd in 1998 gestart met project Asja, een zorgprogramma voor slachtoffers van loverboys. We zagen in het Blijf van mijn Lijf huis regelmatig dat vrouwen en kinderen opnieuw in de opvang terechtkwamen. Het huiselijk geweld ging door. In samenwerking met de GGZ hebben wij toen onderzoek gedaan. Wat bleek: 90% van de vrouwen had psychiatrische problemen. Dit betekende dat er naast opvang ook behandeling nodig was. Er werd een behandelcentrum ingericht. Door alle veranderingen binnen de organisatie dekte de naam ‘Vrouwenopvang’ het zorgaanbod niet meer. Dit leidde er toe dat in januari 2007 de naam van de organisatie veranderd werd in Fier Fryslân. Sinds 2005 vormen Anke van Dijke en Linda Terpstra de Raad van Bestuur (directie). Omdat we landelijk werken en hulp bieden aan cliënten uit het hele land heten we niet langer Fier Fryslân maar Fier.

Fier is de afgelopen jaren gegroeid tot expertisecentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden daarbij een breed scala aan online en offline hulpverlening waarbij de actieradius loopt van laagdrempelige anoniem chatcontact, voorlichting tot aan de 3de lijns zorg.

In mei 2012 heeft de vestiging van Fier in Leeuwarden een nieuw onderkomen gekregen genaamd ‘De Veilige Veste’. Sinds 2020 heeft Fier een tweede Veilige Veste in Rotterdam-Rijnmond in Capelle aan den IJssel voor residentiële (klinische) zorg en ambulante zorg. Hier is ook het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel gevestigd. Daarnaast zijn er nog vestigingen in Rotterdam (crisisopvang) en regio Utrecht (het Landelijk Steunpunt Extremisme).

Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. 

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) en plegers van geweld. Bij Fier werken we met onze clienten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst. 

Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en leidend zijn als het gaat om agendasetting, innovaties, professionalisering en onderzoek op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om in je kracht te komen? Dat is waarin we onze hulp nog verder willen ontwikkelen. De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen hebben een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Bij Fier stellen we die mens, die zoveel meer is dan alleen zijn of haar probleem, centraal. Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. We vragen onze cliënten ‘Waar ben je goed in?’, ‘Waar word je blij van?’ en ‘Wat is je droom?’. Die vragen zijn minstens zo belangrijk als de vraag ‘Wat is er aan de hand?’.

Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht aan klachten en problemen. Vanuit onze holistische visie willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten, werken of vrijwilligerswerk doen. Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma’s waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken.

Als nieuwe medewerker wil je natuurlijk graag weten welke koers we varen en wat we belangrijk vinden
ten aanzien van de hulpverlening, maatschappelijke participatie, onderwijs en ten aanzien van de
(maatschappelijke) ontwikkelingen. Om voor meerdere jaren richting te geven aan activiteiten en om de
samenhang tussen activiteiten te stimuleren, heeft Fier een strategienota opgesteld. Vanuit deze strategienota werken we en ontwikkelen we ons aanbod en de organisatie. Een belangrijk document om goed door te lezen.

#wijzijnfier
De identiteit 
van Fier

Wij zijn een organisatie met een betekenisvolle maatschappelijke opdracht, hoge ambities en enthousiaste en bevlogen medewerkers. Ons doel is het voorkomen en stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en het helpen van de betrokkenen. We houden van pionieren, lef tonen en over grenzen heen kijken, omdat integraal werken aan duurzame oplossingen om veilig, gezond en kansrijk opgroeien en opvoeden dat nodig heeft.

Je mag hier zijn wie je bent en wie je wil zijn en daarom zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke waarden voor ons. Er is veel passie, hoop en enthousiasme bij Fier. We geloven namelijk echt in wat we doen. Onze behandelingen en aanpak zijn continu in ontwikkeling, zoals ook jij je continu kunt ontwikkelen binnen Fier. En ben je dan ook nog een beetje gek en eigenwijs? Welkom bij Fier!

Alvast een aantal van je collega’s leren kennen? Dat kan! Hier vind je hun verhalen.

Fier is geïnspireerd door duurzaamheid. We zoeken naar écht duurzame oplossingen: duurzame panden en duurzame zorg; zorg die werkelijk verschil maakt en effectief is op lange termijn. Fier wil intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Duurzame zorg betekent voor ons ook het werken met effectieve interventies. Zo onderzoeken we het effect van zorgprogramma’s en initiëren we duurzame en effectieve samenwerkingsvormen. Want Fier kan en wil
het niet alleen.

Bij Fier gaan we bewust om met de financiële middelen die we hebben. Dat uit zich in duurzame bestedingen: van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen tot duurzame speelmaterialen. Uitgaven van nu moeten een investering zijn voor de toekomst. Niet alleen de toekomst van Fier en onze cliënten maar ook die van de wereld om ons heen.

Ons werkveld

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelatie direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers én getuigen van geweld.

We werken samen met kinderen, jongeren en volwassenen én waar mogelijk met hun gezin/sociale netwerk aan trauma, trots en toekomst. We behandelen trauma’s en helpen de weerbaarheid van iedere individuele cliënt en/of zijn (gezins)systeem te vergroten.

Fier biedt ambulante begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen en integrale residentiële zorg aan een aantal specifieke doelgroepen.

Onze residentiële zorgprogramma’s en hun doelgroepen:

 • Asja – voor meiden die te maken hebben (gehad) met seksuele en/of criminele uitbuiting, of een hoog risico lopen om hiermee te maken te krijgen.
 • Zahir & Reza – voor meiden die te maken hebben (gehad) met eergerelateerd geweld en/of buitenlandse mensenhandel.
 • Eli – voor jonge meiden die gevlucht zijn zonder hun ouders. 
 • Gaja – beschermd wonen als tussenstap naar zelfstandig wonen.
 • Blijf Plus – voor vrouwen (en hun kinderen) die op de vlucht zijn voor geweld.
 • Evi – voor tienermoeders en hun kinderen die thuis of in hun relaties geweld ervaren en die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek.
 • Rena – voor buitenlandse slachtoffers van mensen handel en anderstaligen (en hun kinderen) bij wie sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
 • Raja – crisisopvang voor moeders en hun kinderen die op de vlucht zijn voor geweld.
 • Asmi – langerdurend verblijf voor moeders en hun kinderen voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is.
 • Ravi – voor jongens die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties.
 • Novi – crèche/kindgroep.

Als derdelijns voorziening c.q. landelijk werkende voorziening wordt van Fier verwacht dat zij koploper is op haar expertisegebied. Veel jongeren en jongvolwassenen waar we mee werken, hebben problemen op vrijwel alle levensterreinen. Daarom ontwikkelt Fier integrale veiligheid-zorg-participatie-arrangementen. Met een knipoog naar de TOP-GGZ keurmerken noemen wij dit Top Integrale Zorg. Samenwerken als specialisme. Samenwerken vanuit één integrale visie. Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. Samenwerken over de verschillende sectoren en domeinen heen. Elkaar versterken. Expertise en deskundigheid waarbij de kennis en kunde van het ene domein dat van het andere versterkt. Behandelmodellen en interventies vanuit jeugdhulp alléén, vanuit jeugd-ggz alléén of het onderwijs alléén schieten te kort om de onderliggende mechanismen te begrijpen en effectief te interveniëren. Crossovers: Onderwijs. Bedrijfsleven. Kunst. Lotgenoten. Ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers. Medische zorg. Wetenschap. Ouders. Familie. Vrienden. Politie. OM. Kruisbestuiving en krachtenbundeling vanuit verschillende disciplines en sectoren is noodzakelijk.

Trots,
Trauma,
Toekomst.

High intensive care, high safety & intensive education

Fier werkt op het snijvlak van zorg, veiligheid en educatie/participatie. We ontwikkelen nieuwe vormen van veiligheid en bescherming voor de ambulante, residentiële en klinische zorg. Veiligheid is daarbij een breed concept: voorkomen en stoppen van geweld, terugdringen van stress en zorg dragen voor een klimaat waarin mensen zich kunnen ontwikkelen en hun psychologische basisbehoeften worden gerespecteerd.

Naast veiligheid en bescherming (acute en duurzame veiligheid; high safety) bieden we specialistische behandeling gericht op de gevolgen van geweld en de mechanismen waardoor mensen steeds opnieuw slachtoffer of pleger worden (high intensive care). Daarnaast is maatschappelijke participatie – meedoen – integraal onderdeel van het concept: dan gaat het om leren participeren, toekomst, onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding et cetera (intensive education).

Zo zit Fier in elkaar

Bekijk hier het organogram van Fier

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is onderdeel van Fier en opgericht in 2013. Het CKM strijdt voor een wereld die vrij is van seksuele en criminele uitbuiting. We willen dat iedereen weet dat er op dit moment in ons land duizenden kinderen, jongeren en volwassenen worden uitgebuit door hun mensenhandelaar. Want alleen samen kunnen we mensenhandel stoppen. We willen dat geen slachtoffer onopgemerkt blijft, dat mensenhandelaren en hun klanten worden aangepakt en dat de maatschappij weerbaar genoeg is om uitbuiting voor eens en voor altijd te stoppen. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert. Net zo lang totdat het niet meer nodig is.

Spine

Spine is onze tech-ngo en onderdeel van Fier. Uitbuiting vindt steeds vaker in de online wereld plaats, waardoor slachtoffers nog meer onzichtbaar en kwetsbaar worden. Spine verbindt organisaties uit het mensenhandelveld met techbedrijven, zodat digitale tools ontwikkeld en omarmd kunnen worden. Ook bouwt en gebruikt Spine zelf digitale tools. Zo gebruiken we technologie om de wereld een stukje mooier te maken.

Landelijk Steunpunt Extremisme

Ook het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is onderdeel van Fier en is gespecialiseerd in de omgang met personen die geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Zo draagt het LSE bij aan de leefbaarheid en veiligheid in Nederland.

Centrum Seksueel Geweld Friesland

CSG Friesland is een samenwerkingsverband tussen Fier, Medisch Centrum Leeuwarden, politie Friesland, GGD Fryslân, Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland.

Slachtoffers van aanranding of verkrachting kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld Friesland terecht voor medische en psychologische zorg en forensisch onderzoek. De bezoekerslocatie van Centrum Seksueel Geweld Friesland is gevestigd in Leeuwarden.

Blooming Bakery &
L.A.P. Atelier

Als je slachtoffer bent van geweld doet dat heel veel met je. Je zelfvertrouwen is beschadigd. Je bent bang om iets verkeerd te doen, je denkt dat je niks kan. Onze sociale ondernemingen zijn opgezet om deelnemers het geloof in zichzelf terug te laten vinden, stapje voor stapje. Op die manier bieden we een springplank naar de reguliere arbeidsmarkt.

We bakken heerlijke taarten bij Blooming Bakery, maken kilometers vlaggenlijn bij het L.A.P. Atelier, versturen tig brievenbuspakketjes met brownies en er worden allerlei vaardigheden opgedaan.

Blooming Bakery

Neem een kijkje in onze webshop en bestel iets lekkers!

L.A.P. Atelier

Bij ons bestel je de mooiste duurzame vlaggenlijnen!

Neem alvast een kijkje in onze Veilige Vestes

Klik op één van de foto’s voor een rondleiding door onze Veilige Vestes.

Jouw
loopbaan
bij Fier

De afdeling die zich binnen Fier bezighoudt met interne scholing heet de Fier Academy. Deze afdeling heeft voor jou een inwerkprogramma samengesteld dat bestaat uit een aantal leermodules: een algemeen deel en een deel dat specifiek voor jouw functie geldt en voor de afdeling(en) waar je gaat werken. Op je eerste werkdag vertellen we je er meer over!

Bij Fier bieden we je graag een inspirerende werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. Immers: zo blijft het werk interessant en uitdagend en steek je niet alleen energie en tijd in Fier en onze cliënten, maar óók in jezelf. 

Vanaf dag 1 word je in je professionele ontwikkeling begeleid met een inwerkprogramma en een aantal voor jou relevante leermodules, cursussen en opleidingen. Ook kun je aanvullende scholing volgen. In sommige gevallen betaalt Fier hier aan mee, bijvoorbeeld via het scholingsbudget van jouw afdeling of het algemene scholingsbudget van Fier. Op ons intranet Join vind je hier meer informatie over, bijvoorbeeld in het informatieblad Scholingsbeleid voor medewerkers (D291) (Dit document staat op ons intranet Join. Je kunt dit document dus pas op jouw eerste werkdag inzien. Wil je ‘m graag eerder bekijken? Vraag ‘m dan op bij HR.)

Vanuit de CAO Sociaal werk bouw je als medewerker een loopbaanbudget op. Het doel van het loopbaanbudget is om jou als werknemer gezond, gemotiveerd, competent en flexibel te kunnen laten meebewegen met de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in en rond de organisatie. Lees op de website sociaalwerk-werkt.nl meer over hoe je je loopbaanbudget kunt inzetten.

Om ervoor te zorgen dat professionals in de jeugdhulpsector en jeugd-ggz hun kennis en vakmanschap op peil houden, registreren zij zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Binnen Fier is dit verplicht voor groepsbehandelaren, ambulant hulpverleners, teamleiders met cliëntcontact, systeemtherapeuten, psychologen en orthopedagogen.

Het verkrijgen en behouden van een SKJ-registratie is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wel helpen we je er graag bij. We verzorgen intern de intervisie en werkbegeleiding en bieden diverse geaccrediteerde workshops en trainingen. Meer over SKJ lees je op ons intranet in het informatieblad SKJ (D775-1) (Dit document staat op ons intranet Join. Je kunt dit document dus pas op jouw eerste werkdag inzien. Wil je ‘m graag eerder bekijken? Vraag ‘m dan op bij HR.)

Personeels-
vereniging
'Fier mee'

Voor een kleine maandelijkse bijdrage kun je lid worden van de personeelsvereniging van Fier. De PV organiseert gezellige, sportieve en verrassende activiteiten voor collega’s, zoals een barbecue, pubquiz of curling clinic. Bij je aanstelling wordt gevraagd of je wel of niet lid wilt worden. Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen.

De OR behartigt jouw belangen

Binnen Fier hebben we een enthousiaste en actieve ondernemingsraad (OR). De vergaderingen van de OR zijn openbaar dus medewerkers zijn welkom. Elk jaar heeft de OR een aantal speerpunten waar de focus op zal liggen. De doelen zijn vastgelegd in het werkplan. Wil je de OR volgen? Dit kan door lid te worden van hun groep op Join, ons intranet. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat je verder nog wilt weten

Op je eerste werkdag krijg je toegang tot join.fier.nl, het intranet van Fier. Hier kun je de contactgegevens van je collega’s vinden en ze een chatbericht sturen, het dagelijkse interne nieuws lezen, lid worden van groepen en belangrijke informatie vinden met betrekking tot jouw werk. In de documenten-database vind je alle protocollen en andere beleidsdocumenten.

Een (elektrische) fiets, een nieuwe laptop of een sportabonnement. Als medewerker van Fier kun je deze en nog meer producten heel voordelig aanschaffen in FiscFree. In het handboek Personeelsbeleid voor medewerkers (D775) vind je in hoofdstuk 3 alle informatie die je nodig hebt om hiervan gebruik te maken.

Via https://medewerkers.info/fier kun je collectieve korting regelen voor je zorgverzekering. Als je hier nog vragen over hebt, kun je terecht bij Colijn & Partners via telefoonnummer 088 8080 400, per mail via vragen@medewerkers.info en via de chat op https://medewerkers.info/fier

Via Fier ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In deze flyer (link opent in nieuw tabblad) lees je hier meer over. Je krijgt drie handige tips waar je op moet letten nu je deelnemer bent bij PFZW. 

Heb je nog iets dat je graag wilt weten vóór jouw eerste werkdag bij Fier? Bel of mail gerust nog even!